Ministerbesøg i Prag skal fremme dansk EMA-kandidatur

27-03-2017

Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann besøger i dag den tjekkiske hovedstad for bl.a. at fortsætte indsatsen for at fremme det danske kandidatur til at huse EU´s lægemiddelagentur.

Tjekkiets sundhedsvæsen står over for en større digitalisering, og her kan Danmarks erfaringer med sundhedsdata være en inspirationskilde. Bl.a. derfor besøger fungerende sundhedsminister Karen Ellemann i dag Prag.

Men rejsen er også et led i den danske kampagne for at få EU´s lægemiddelagentur, EMA, genplaceret i København, når Storbritannien udtræder af EU.

EMA, der i dag er placeret i London, har ansvaret for den videnskabelige godkendelse og overvågning af lægemidler, der er udviklet af medicinalfirmaer til brug i EU. Karen Ellemann siger:

Vi skal ud og snakke med alle medlemslandene for at få EMA til Danmark. Hvert eneste møde med en europæisk sundhedsminister er en vigtig brik i at få fortalt, hvordan vi i Danmark forstår at balancere udviklingen af både patientsikkerhed og lægemiddelindustri i verdensklasse, hvilket er det helt rigtige miljø at placere EMA i.

I sidste uge var den fungerende sundhedsminister på Malta til uformelt sundhedsministermøde, hvor hun også mødtes med en række EU-landes sundhedsministre for ligeledes at fremme det danske kandidatur til EMA. Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann siger:

Jeg oplevede stor lydhørhed for vores ambitiøse kandidatur og de tilhørende faglige kriterier for at placere EMA i København. Men vi skal lægge os i selen, hvis det skal lykkes.

Med den stærke danske tradition for at værne om patientsikkerheden, et betydningsfuldt forskningsmiljø og en stabil og innovativ lægemiddelindustri har Danmark gode forudsætninger for at huse EMA, når agenturet og dets 900 ansatte skal genplaceres.

Sundheds- og Ældreministeriet vil også i de kommende måneder spille en central rolle i at få EMA til København, og der er aftalt flere møder med nogle af de store europæiske lande i nær fremtid.

Det er ikke fastlagt, hvornår der træffes en beslutning om genplaceringen af EMA.

Læs ’Danmark kandidat til at huse EU’s lægemiddelagentur’ 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet