Nye hospicepladser på vej til døende og uhelbredeligt syge

16-03-2017

Regionerne kan søge Sundheds- og Ældreministeriet om 5 mio. kr. til at oprette nye hospicepladser. Pengene kommer fra satspuljeaftalen for 2017-2020.

Et ophold på et hospice kan for et døende og uhelbredeligt sygt menneske være med til at sikre, at afskeden med livet bliver både værdig og tryg.

På et hospice er der tid og plads til pleje og smertelindring for den døende og omsorg for de pårørende.

Og nu kan regionerne, i samarbejde med en selvejende institution, søge om penge hos Sundheds- og Ældreministeriet til at oprette nye hospicepladser.

I aftalen om satspuljen for 2017-2020 blev satspuljepartierne enige om at afsætte 5 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til etablering og drift af nye hospicepladser, og den pulje bliver nu slået op.

Formålet med den nye hospicepulje er at styrke indsatsen i de områder af landet, hvor en region fx vurderer, at der er behov for flere pladser, fordi der lige nu er lang afstand til en hospiceplads.

På landsplan er der i forvejen 252 hospicepladser.

Læs mere om hvordan puljen kan søges (puljen kan ikke længere søges)

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet