Folkevalgte skal have deres mail i fred

15-11-2017

Nyt lovforslag skal sikre, at medlemmer af byråd og regionsråd også har et fortroligt rum til at kommunikere, når de bruger deres kommunale mail eller mobil. Kommunen, regionen og andre folkevalgte skal ikke som i dag have mulighed for at kunne læse med.

I dag kan en kommune eller en region i nogle situationer have ret til at gå ind i mail eller sms’er, når et medlem af byråd eller region benytter den mail eller telefon, som kommunen eller regionen stiller til rådighed for medlemmet.

Det vil regeringen nu ændre med et lovforslag, som fremsættes i dag.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

”Vi har set, at borgmestre har bedt en ansat om at gennemgå byrådsmedlemmers mail uden at have spurgt om lov. Det er endda sket, hvor medlemmet har været imod. Det vil vi nu forbyde. I dag kan lokalt folkevalgte risikere at blive kigget over skulderen, når de overvejer et nyt politisk tiltag, eller når de forsøger at samle flertal for et forslag. Det er uholdbart, når vi ellers har et velfungerende demokrati i Danmark.”

- Simon Emil Ammitzbøll

Med lovforslaget bliver der lavet en undtagelse fra reglerne i persondataloven for de mails og sms-beskeder, som byråds- eller regionsrådsmedlemmer sender som led i deres hverv via f.eks. en mail eller en mobil, som kommunen eller regionen har stillet til rådighed. De vil fremover ikke være omfattet af den adgang til at gennemgå oplysninger, som en dataansvarlig, dvs. her kommunen eller regionen, ellers kan have i medfør af persondataloven.

Det er planen, at loven skal træde i kraft den 1. januar 2018. Der vil efter årsskiftet blive taget højde for, at persondataloven er forslået ophævet som en følge af det netop fremsatte forslag til databeskyttelseslov. 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Kontorchef Christina Ekmann, cek@oim.dk, tlf. 30 20 41 67