Her kommer der nye rådgivningstilbud til demensramte og deres pårørende

10-11-2017

Nu er der sat kommuner på en række nye rådgivnings - og aktivitetscentre rettet mod mennesker i et tidlig stadie af demens og deres pårørende.

Hvis du eller din nære bliver ramt af demens, skal du kunne gå ind fra gaden og få anonym, faglig hjælp og rådgivning til, hvordan du håndterer et liv med sygdommen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Livet slår en kolbøtte, når man selv eller ens nære bliver ramt af demens. Særligt i begyndelsen vil de fleste befinde sig i en situation, hvor det er vigtigt med nem adgang til hjælp og støtte. Det her tilbud skal man ikke visiteres til – man kan gå lige ind fra gaden, hvis man har brug for hjælp.

De nye tilbud er et initiativ under den nationale demenshandlingsplan, der blandt andet har fokus på tidlig opsporing af demens, og på at Danmark skal være et mere demensvenligt samfund.

Yngre med demens og folk i tidlige stadier af sygdommen skal have et sted, hvor de kan henvende sig – møde ligesindede og få rådgivning. Forbilledet er fundet i Odense, hvor man allerede har et rådgivnings – og kontaktcenter, som ældreminister Thyra Frank har besøgt.

Thyra Frank siger:

Det er glædeligt, at der nu kommer rådgivningscentre mange steder i landet. Erfaringerne fra Odense er meget positive og viser, at der er brug for lokale steder, hvor demensramte og deres pårørende kan komme og møde andre i samme situation, få helt konkret rådgivning og være med til at bestemme, hvad det er for nogle aktiviteter og tilbud, de har behov for.

Der bliver givet penge til 13 projekter, som alle er samarbejder mellem flere kommuner, og hvor der er taget hensyn til at afstand og transport kan være en forhindrende barriere. Nogle steder etablerer man et center og flere satellitcentre, andre steder flytter man ind i eksisterende sundhedshuse og i Sorø og Næstved Kommune er der tale om en bemandet autocamper.

Se alle projekter her.

Sundhedsstyrelsen understøtter projekterne med et koncept, som bl.a. indebærer rådgivning i brug af såkaldte velfærdteknologier. Flere centre vil tilbyde ”teknologibiblioteker”, som har viden om, hvad for nogle teknologiske hjælpemidler, der findes på markedet. Det kan fx være teknologi, der hjælper den dementramte med at huske aftaler og få overblik over dagen eller til bedre at kunne finde rundt-     

De nye centre får også fokus på brugerinddragelse, støttende samtaler og rådgivning af mennesker med demens og deres pårørende. Centrene skal tilbyde sociale og fysiske aktiviteter, mulighed for samvær med ligestillede via fx demenscafeer, pårørendegrupper og kurser for pårørende og mennesker med demens

Kommunerne, der står som hovedansøgere, og som har fået del i puljen på 37,5 mio. kr. er: Assens, Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Hillerød, Hvidovre, Lolland, Næstved, Stevns, Viborg, Aalborg, Aarhus og Svendborg og Ærø Kommuner.

Fakta

I den politiske aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025 blev der afsat 470 mio. kr. til i alt 23 konkrete initiativer. Heraf 37,5 mio. kr. til rådgivnings- og aktivitetscentre, som skal forankres i kommunale partnerskaber med frivillige organisationer. Det er Sundhedsstyrelsen, som har fordelt puljen på baggrund af 13 ansøgninger. Alle 13 ansøgere har fået tilsagn til støtte.

Læs mere om demenshandlingsplanen her.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet