Lettere for praktiserende læger at eje og drive flere klinikker

29-11-2017

En ændring i sundhedsloven gør det muligt for læger at sælge deres ydernummer direkte til en anden praktiserende læge. Samtidig kan regionerne nu drive regionsklinikker i op til 6 år. Endnu et skridt for at sikre alle danskere lægedækning, uanset hvor i landet man bor, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Et vigtigt skridt er taget for at sikre en bedre lægedækning i hele landet.

Folketinget har enstemmigt vedtaget sundhedsminister Ellen Trane Nørbys forslag om at ændre sundhedsloven, så det bliver lettere for en praktiserende læge at overtage et ydernummer direkte fra en anden læge.

Samtidig forlænges den periode, hvor regionerne kan drive såkaldte regionsklinikker, fra 4 til 6 år.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger: 

Det er mange bække små, der skal til for at sikre nok læger i alle dele af landet. Med lovændringen gør vi det lettere for den læge, der ønsker at gå på pension, at sælge sit ydernummer direkte til en anden læge og dermed gennemføre et generationsskifte. Samtidig får regionerne får bedre muligheder for at sikre lægedækningen, der hvor det kniber i dag, ved hjælp af regionsklinikker.

Hun tilføjer:

Regeringen ønsker at udvikle og modernisere almen praksis for at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Med lovændringen går vi endnu et skridt for at sikre, at alle danskere får adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet, uanset hvor i landet man bor, og uanset hvad man fejler

Opfølgning på politisk aftale  

Lovændringen er en opfølgning på den politiske aftale, alle Folketingets partier indgik i februar 2017 om en bedre lægedækning. Formålet med aftalen er at implementere en række af de anbefalinger, som Lægedækningsudvalget kom med i januar måned, fordi der i visse dele af landet er vanskeligheder ved at skaffe læger til bl.a. almen praksis i yderområder og socialt belastede områder.

Læs: Samtlige partier indgår aftale om styrket lægedækning 

Med lovændringen kan en praktiserende læge, der ønsker at eje flere ydernumre, købe numre direkte fra andre praktiserende læger, uden at regionen får det overdraget først.

En læge kan i alt eje op til seks ydernumre.

Nemmere at ansætte på regionsklinikker    

Den anden del af lovændringen er en håndsrækning til de regioner, der driver – eller vil drive – en almen medicinsk klinik, i de situationer, hvor det ikke på anden vis har været muligt at sikre alle borgere adgang til en praktiserende læge.

Efter de hidtidige regler har det vist sig at være svært for regionerne at rekruttere det nødvendige personale. Derfor bliver perioden, hvor regionen kan drive klinikken, nu forlænget fra 4 til 6 år, så regionerne får bedre muligheder for at sikre lægedækningen i visse områder.

Lovændringen træder i kraft 1. januar 2018.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet