Ny satspuljeaftale: En styrket indsats for mennesker med psykiske og kroniske lidelser

03-11-2017

Regeringen og satspuljepartierne har indgået en satspuljeaftale til en halv milliard på sundhedsområdet over de næste fire år. Med aftalen styrkes indsatserne over for blandt andre børn og unge i psykiatrien, personer med spiseforstyrrelser og selvskade, nedbringelse af tvang i psykiatrien og mennesker med kroniske lidelser.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har forhandlet en ny satspuljeaftale på plads på sundhedsområdet.

Med aftalen er parterne blevet enige om at styrke indsatsen for de mennesker, der lider af psykiske og kroniske lidelser. 

Styrket indsats for unge med psykiske lidelser – 324,3 mio. kr. 

Flere og flere børn og unge mennesker kæmper med psykiske problemer og deres mentale velbefindende.

Derfor er der behov for en stærkere og tidligere indsats over for de første tegn på dårlig trivsel for at undgå, at problemer som angst, depression, og selvskadende adfærd vokser sig store og eventuelt kræver en indlæggelse.

Som opfølgning på handlingsplanen til forebyggelse af vold på botilbud afsættes også 73,2 mio. kr. til driften af de 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger, så de oprettes primo 2018 som forudsat.

Styrket indsats for mennesker med kroniske lidelser – 98,8 mio. kr. 

Et stigende antal danskere lever med mere end én kronisk lidelse - også kaldet multisygdom. Nu styrkes organiseringen af behandlingsforløb for personer med multisygdomme.

Udredning og behandling af kroniske sygdomme som epilepsi og knogleskørhed skal ses efter i sømmene. Samtidig vil patienter med psoriasisgigt kunne modtage fodterapi med tilskud, ligesom det i dag gælder for patienter med svær leddegigt.

Der afsættes også yderligere 5 mio. kr. til effekt- og vidensopsamling på den kommende forsøgsordning med medicinsk cannabis.

Derudover løftes en række øvrige initiativer.

Læs aftaleteksten for satspuljen på sundhedsområdet 2018-2021 

Aftalen på sundhedsområder er først endelig, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

Fakta om satspuljeaftalen 2018-2021

Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet er enige om at afsætte ca. 496,6 mio. kr. i aftaleperioden 2018-2021. Hertil kommer 5 mio. kr. fra en tidligere satspuljeaftale, således at der i alt udmøntes 501,6 mio. kr. til følgende indsatsområder:

 • Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien: 214,6 mio. kr. (2018-2021)

 • Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge: 13 mio. kr. (2018-2021)

 • Forsøgsordning med vederlagsfri psykologbehandling til unge ml. 18-20 år med depression og angst: 15,7 mio. kr. (2018-2021)

 • Fælles tværsektorielle teams mhp. nedbringelse af tvang: 25 mio. kr. (2018-2021)

 • Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade: 53 mio. kr. (2018-2021)

 • Undersøgelse af erfaringerne med og alternativer til babyluger: 0,5 mio. kr. (2018)

 • Opfølgning på delaftale om udmøntning af satspuljeaftalen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud: 73,2 mio. kr. (2018-2021)

 • Social ulighed i sundhed blandt børn og unge – Fra viden til handling: 2,5 mio. kr. (2018)

 • Mere viden om multisygdom: 3 mio. kr. (2018-2021)

 • Udvidelse af godtgørelsesordningen for andenhånds-eksponerede asbestofre: 3,6 mio. kr. (2018-2021)

 • Behandling af behandlingsafvisende varigt inhabile somatiske patienter – etablering af system for indberetning af tvang og klagesystem: 68,7 mio. kr. (2018-2021)

 • Pulje til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet Thalidomid: 1,5 mio. kr. (2019)

 • Fodterapi til patienter med svær psoriasisgigt: 4,2 mio. kr. (2018-2021)

 • Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer: 11 mio. kr. (2018-2021)

 • Eftersyn af indsatsen mod knogleskørhed: 0,5 mio. kr. (2018)

 • Eftersyn af indsatsen mod epilepsi: 0,5 mio. kr. (2018)

 • Øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis: 5 mio. kr. (2018)

 • Informationskampagne om støtte til medicinudgifter for socialt udsatte m.v.: 0.5 mio. kr. (2018)

 • Små gaver til tapre børn på sygehuse: 0,3 mio. kr. (2018)

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet