Nyt kort med foto gør det lettere at legitimere sig

01-11-2017

Fra den 1. november 2017 er det muligt at ansøge om et legitimationskort hos kommunen. Kortet kan bruges som legitimation i en række situationer som alternativ til pas eller kørekort.

Borgere, der er fyldt 15 år, kan søge om at få udstedt et legitimationskort fra den 1. november 2017 ved at møde op hos borgerservice i deres bopælskommune. Ansøgerne må regne med, at der i en periode kan være nogen ventetid på at få kortet.

Legitimationskortet vil kunne bruges i en række hverdagssituationer, hvor man ofte i dag anvender pas eller kørekort. Kortet vil også erstatte de ungekort, som unge har kunnet bruge, hvis de for eksempel har villet købe øl og cigaretter. Fordelen ved legitimationskortet er, at det både indeholder indehaverens personnummer og et billede. Det nye kort vil derfor kunne bruges til flere formål end det tidligere ungekort. 

”Det nye legitimationskort vil både være en hjælp for unge og for nogle af vores ældre og handicappede medborgere. Det kan faktisk gøre hverdagen lettere for alle, der ikke har et kørekort, men heller ikke går rundt med pas i lommen. Legitimationskortet kan være i pungen, og det har en overkommelig pris. Legitimationskortet løser derfor først og fremmest et praktisk problem for mange borgere.”

- Simon Emil Ammitzbøll

Et enigt Folketing står bag beslutningen om at indføre det nye legitimationskort, og økonomi- og indenrigsministeren har udstedt den bekendtgørelse, der blandt andet beskriver, hvordan kortet skal udformes.  

Her står også, at prisen for kortet skal svare til de udgifter, der er ved at udstede det, dog højst 150 kroner.

 

Fakta om legitimationskortet

Legitimationskortets mål er 8,5 cm x 5,4 cm og skal være udført i et plastmateriale, som i kvalitet minder om et kørekort. 

 

Tilføjelse den 4. november 2017:

Se brev til Folketinget om en kommende ændring af bekendtgørelsen her.

 

Tilføjelse den 12. september 2019:

De svenske myndigheder har den 9. september 2019 meddelt Social- og Indenrigsministeriet, at det danske legitimationskort ikke kan anerkendes som dokumentation for nordisk nationalitet og dermed pasfrihed. Legitimationskortet kan derfor fremover ikke benyttes på rejser til og igennem Sverige.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16.

Fuldmægtig Claus Bergelius Hvii, cbh@oim.dk, tlf. 41 85 14 09.