Sundhedsminister: Gevaldigt løft til børn og unge i psykiatrien

03-11-2017

”Det er en rigtig god aftale, ikke mindst for børn og unge, der kæmper med psykiske problemer”. Sådan siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby, der har forhandlet sin første satspuljeaftale på plads. Aftalen fordeler en halv milliard kroner på sundhedsområdet over de næste fire år

En god og solid håndsrækning til en række svage grupper, ikke mindst de børn og unge, der slås med psykiske problemer som angst, depression, selvskade og spiseforstyrrelser.

Sådan kendetegner Ellen Trane Nørby den første satspuljeaftale, hun har forhandlet på plads som sundhedsminister.

Med aftalen fordeler satspuljepartierne en halv milliard kroner over de næste fire år på sundhedsområdet.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Jeg er glad for, at vi har fundet penge til en række indsatser for børn og unge. Både til dem der har begyndende psykiske problemer tæt inde på livet, hvor vi sætter massivt ind for at undgå at problemerne vokser sig alt for store. Men også til dem, der allerede er en del af børne- og ungdomspsykiatrien. Vi har alt for mange sårbare børn og unge, der kunne have været hjulpet med en tidligere indsats. Det retter vi nu op på fremover.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 214,6 mio. kr. til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Det skal styrke den tidlige indsats for børn og unge med tegn på en psykisk lidelse, som vil have gavn af at blive udredt og behandlet tæt på deres nærmiljø og uden for psykiatrien.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Vi skal hjælpe de ofte hårdt ramte familier langt tidligere, end vi gør nu, og det på den mindst muligt indgribende måde. Med en fremskudt hjælp kan vi sætte ind på et tidspunkt, hvor vi kan sikre, at børn og unge kan blive i deres eget miljø, bo derhjemme og gå i deres egen skole i stedet for at indlægges i børne- og ungdomspsykiatrien.

Hjælp mod spiseforstyrrelser og selvskade    

Antallet af personer med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd er stigende i Danmark.

Derfor er satspuljepartierne også enige om at afsætte 53 mio. kr. til en styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelse og selvskade, herunder tilbud til patienter med anoreksi, bulimi og selvskadende adfærd.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Vi skal opspore spiseforstyrrelser og selvskade hos børn og unge på et tidligere tidspunkt, og så skal vi have flere behandlingspladser til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade i den regionale psykiatri. Lige nu er det både frustrerende og farligt, at der er så lang ventetid på hjælp.

Indsats for at mindske tvang Også indsatsen mod tvang i psykiatrien skal styrkes. Det er nødvendigt for at realisere 2020-målsætningen om at halvere brugen af tvang i psykiatrien.

Derfor afsættes der 25 mio. kr. til en pulje til samarbejde mellem regioner og kommuner i tværsektorielle teams, der bredt skal forebygge sværere tilbagefald og indlæggelser, hvor der anvendes tvang.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Vi skal nedbringe brugen af tvang, ikke mindst over for børn og unge, mest muligt, og det skal regionerne prioritere højere. Hvis vi skal nå målsætningen, er der brug for en fokuseret indsats, og den bidrager vi nu til.

Støtte til kronikere og varigt inhabile    

Ud over det klare fokus på børn og unge i satspuljeaftalen 2018-2021 er sundhedsministeren også glad for de midler, der er afsat til kronikere.

Mange danskere lever med mere end én kronisk sygdom – også kaldet multisygdom. Der er behov for at få endnu mere viden om den rette indsats, og derfor afsætter satspuljepartierne 3 mio. kr. til at samle eksisterende erfaringer med sammenhængende forløb til mennesker med multisygdom.

Læs mere om satspuljeaftalen 2018-2021

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet