Sundhedsminister tilfreds med flere rettidige kræftpakkeforløb

30-11-2017

I 3. kvartal 2017 kom 84 procent af de patienter, der blev henvist til et kræftpakkeforløb, igennem inden for de anbefalede faglige frister. Dermed har regionerne umiddelbart strammet op efter et uacceptabelt niveau, siger Ellen Trane Nørby.

Jeg er tilfreds med, at regionerne er tilbage på et acceptabelt niveau for antallet af rettidige kræftpakkeforløb. Det er vigtigt for patienterne, at vi holder et fast fokus på kræftbehandlingen og griber ind med det samme, hvis der sker skred.

Det siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby, efter at 84 procent af patienterne i 3. kvartal af 2017 kom igennem de såkaldte kræftpakkeforløb inden for de frister, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Dermed er andelen af patientforløb, der gennemføres inden for standardforløbstiden, tilbage på niveauet før 2. kvartal, hvor markant færre patienter, 77 procent, kom igennem til tiden.

Det var det laveste niveau i fire år, og udviklingen fik sundhedsministeren til at indkalde regionernes formandskab til et hastemøde om kræftpakkerne og ventetider på kræftområdet generelt.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Opsangen har tilsyneladende virket, når vi nu ser, at kræftpakkerne er tilbage i en positiv udvikling. Det manglede også bare. Når regeringen med Kræftplan IV tilfører 2,2 mia. kr. til kræftområdet over de kommende år, så forventer jeg også, at regionerne har et kontinuerligt fokus på kræftpakkerne og følger udviklingen nøje. Man kan ikke hvile på laurbærrene.

Flere initiativer sat i gang 

Regionerne har efter offentliggørelsen af tallene for 2. kvartal 2017 sat en række initiativer i gang, der skulle rette op på udviklingen.
Blandt andet er hospitalerne i Region Nordjylland blevet bedt om at indlevere særlige handlingsplaner for udfordrede områder, mens Region Midtjylland har nedsat en taksforce med hospitalsledelserne for at styrke opmærksomheden.

Sundhedsministeren pålagde også regionerne en skærpet indberetningspligt efter en række overskridelser af de maksimale ventetider på kræftområdet.

Store regionale forskelle  

Fremgangen i andelen af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden dækker over store regionale forskelle.

Tallene viser, at især Region Hovedstaden er gået frem og er tilbage på det niveau, regionen havde før udfordringerne med Sundhedsplatformen begyndte – både når det angår antal registrerede forløb og patientforløb gennemført til tiden.

Se monitoreringsopgørelsen for 3. kvartal 2017

Om kræftpakker:

Hvis en praktiserende læge får mistanke om, at en patient har kræft, bliver vedkommende henvist til et såkaldt pakkeforløb på et sygehus.

Her er de enkelte trin for at blive undersøgt og behandlet for kræft tilrettelagt og booket med bestemte tidsfrister og indhold, så patienter med samme kræftsygdom får det samme forløb over hele landet.

Kræftpakkerne blev indført i Danmark i 2008 og der er kræftpakker for 32 forskellige kræftformer.

Læs beskrivelser af de enkelte pakkeforløb på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Fakta om Kræftplan IV
  • Venstre-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev i Finanslovsaftalen for 2017 enige om at prioritere et yderligere løft af kræftområdet på ca. 1,5 mia. kr. i en ny Kræftplan IV. Løftet kommer udover allerede prioriterede midler til bl.a. øget kapacitet i kræftudredningen.
  • Der bliver således samlet tilført ca. 2,2 mia. kr. i perioden 2017-2020 til en styrket kræftindsats.
  • Som aftalt i Kræftplan IV er Sundhedsstyrelsen ved at give kræftpakkeforløbene et serviceeftersyn sammen med regioner og det lægefaglige personale. Her kigges der på, hvordan man kan gøre behandlingsforløbene mere individuelle.

Læs: Kræftplan IV på vej ud til patienterne

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet