Sundhedsminister: Vi skal hjælpe hinanden med at bruge mindre antibiotika

13-11-2017

Den årlige antibiotikakampagne handler om at nedbringe brugen af antibiotika. Kampagnen støtter dermed op om regeringens nationale handlingsplan for antibiotika, som sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), lancerede i sommer.

Muligheden for at nedbringe brugen af antibiotika, bekæmpe resistens og fortsætte behandling af syge og svækkede borgere afhænger af oplysning og viden.  

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Danmark har i mange år været førende på antibiotikaområdet i kampen mod resistens. Det skal fortsætte! Derfor er jeg glad for, at årets antibiotikakampagne støtter op om regeringens nationale handlingsplan for antibiotika til mennesker. Den skal sikre en fremtid, hvor antibiotika fortsat spiller en nøglerolle i sygdomsbehandlingen. Vi skal hjælpe hinanden med at bruge mindre antibiotika, for det vil gavne alle. Både læger, patienter og politikere skal trække i samme retning. 

Den årlige kampagne hedder Brug mig med omtanke og er en fælles indsats blandt 11 parter herunder Sundheds- og Ældreministeriet.

Minister: Flere penge til kampen mod resistens     

Regeringen har blandt andet et mål om at nedbringe brugen af antibiotika i primærsektoren, behandle med mere smalspektret antibiotika og nedbringe forbruget af de kritiske antibiotika.  

Tal fra DANMAP-undersøgelsen viser dog desværre, at antallet af multiresistente bakterier stadig stiger i Danmark – også på de danske hospitaler. Derfor styrker regeringen indsatsen mod antibiotikaresistens.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Vi har generelt behov for mere viden om antibiotikaresistens. Derfor prioriterer vi området med finansloven. Vi skal blandt andet sikre mere viden om smitteveje mellem patienterne, så hospitalerne bedre kan forebygge infektioner.

Regeringen foreslår derfor et løft på 8 mio. kr. allerede fra 2018. Beløbet vil stige de kommende fire år til 16 mio. kr. fra 2021 og frem. Indsatsen forankres på Statens Serum Institut, hvor der fremover vil være både det humane og veterinære beredskab placeret som følge af regeringens politik om at styrke infektionsberedskabet.

Fakta om antibiotikaresistens

Behandling med antibiotika kan som en negativ effekt føre til, at bakterier bliver resistente over for den type antibiotika, der behandles med. Bakterierne kan smitte mellem mennesker og overføre resistens til hinanden. Resistente bakterier overlever bedre, hvis der er antibiotika til stede. Derfor er det vigtigt at have fokus på at minimere brugen af antibiotika.  

Til det mere positive er Danmark godt i gang med at nedbringe antibiotikaforbruget. Almen praksis har givet færre recepter på antibiotika til især børn og unge. I perioden 2007-2016 fik 27 procent færre børn og unge mellem 0-19 år antibiotika udleveret.  

 

Fakta om kampagnen Brug mig med omtanke

Årets kampagne hedder Brug mig med omtanke og oplyser blandt andet om, hvornår du som patient har behov for antibiotika, og hvornår det er overflødigt. Det forklares blandt andet i disse budskaber:

  • Nix pille, når det er virus. Antibiotika virker aldrig på virusinfektioner. Så det er vigtigt at få undersøgt grundigt, hvilken type infektion, man er ramt af.

  • Din krop er kanon – også mod bakterier. De fleste milde bakterielle infektioner kan kroppen selv klare uden antibiotika. Man forkorter normalt kun sygdomsperioden ganske lidt ved at give antibiotika mod en mild bakterieinfektion. Derfor bør antibiotika kun bruges ved alvorlige infektioner med bakterier.

  • Jeg er ikke et bolsje. Antibiotika kan give bivirkninger. Faktisk er der i mange tilfælde større risiko for at få bivirkninger end virkning. Almindelige bivirkninger er mavesmerter, svamp i skede, diarré, opkastning eller udslæt. Og både for den enkelte patient og for samfundet kan der være en øget risiko for resistensudvikling - det skyldes, at antibiotika også påvirker bakterier, der holder os sunde og er en normal del af kroppen og derfor giver en ”skæv” balance i fordelingen af bakterier.

11 aktører er afsendere på kampagnen: Sundheds- og Ældreministeriet, Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, KL, Statens Serum Institut, FOA, DSAM, Europæisk Antibiotikadag, Lægeforeningen, Danske Regioner og Apoteket.dk.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet