Thyra Frank: Nu bliver det nemmere at vælge det rette plejehjem

13-11-2017

Der skal etableres en plejehjemsportal, hvor ældre og deres pårørende med få klik kan få et overblik over de enkelte plejehjem i Danmark. Sådan lyder et af de initiativer, som ældreminister, Thyra Frank (LA), fremhæver fra den første selvstændige satspuljeaftale på ældreområdet.

En ny plejehjemsportal skal give tryghed og gennemsigtighed til et af de vigtigste valg i den tredje alder.

Det er de ældres sidste hjem, og for mange er det en stor omvæltning at flytte. Med en plejehjemsportal kan de og deres pårørende på en let og tilgængelig måde få viden om det enkelte plejehjem, så det bliver lettere at finde et plejehjem, der passer til den enkelte ældre,

Siger Thyra Frank, der har forhandlet ældreområdets første selvstændige satspuljeaftale på plads.

Satspuljepartierne har fordelt 326,6 mio. kr. på 12 konkrete initiativer, der især skal løfte den værdige pleje, de ældres livskvalitet og oplevelsen af hjemlighed i plejeboliger. Der er afsat 12,5 mio. til plejehjemsportalen, som ifølge ministeren vil gøre en stor forskel.

Ældreminister Thyra Frank siger:

Plejehjem er forskellige, og det er ældre også. Vi skal gøre det synligt, hvad det er plejehjemmene byder på. Hvad det er for nogle værdier, de er båret af. Vi skal ikke skærme af – vi skal have åbenhed og gennemsigtighed. Vi skal være stolte af de plejehjem, vi har, og give de ældre og deres pårørende mulighed for at vælge det, der er rigtigt for dem.

For nogen ældre betyder det meget, om der er dyr. Andre vil gerne have impulsive ture i sommerhus og musik i dagligdagen, andre igen hyppige besøg af præsten.

Ældreminister Thyra Frank siger:

Hvert eneste plejehjem skal ud og sige: Hvad er det, vi gerne vil kendes på? Hvad er det, der er vigtigt for os, og hvad er det, vi synes vi gør?.

Jeg synes, det er en rigtig god idé at oprette et videnscenter og et tilhørende rejsehold, der kan tage ud og hjælpe kommunerne med, hvordan de i praksis kan yde værdig omsorg og pleje.

Videnscentret skal bidrage til værdig ældrepleje med rådgivning, kompetenceudvikling og udbredelse af de bedste metoder. Der er afsat 60,2 mio. kr. til centeret.

Når ældre får brug for hjælp skal omsorg og pleje udføres forsvarligt. Derfor indfører ældreministeren og satspuljepartierne også et nyt uafhængigt og risikobaseret tilsyn. Der er afsat 60 mio. kr. til en forsøgsperiode på fire år. Styrelsen for Patientsikkerhed skal føre tilsynet, der skal have fokus på pleje og omsorg på plejehjem og i hjemmepleje.

Ældreminister Thyra Frank siger:

Vi skal løfte de steder, hvor der er brug for et løft. Er der bekymring for om plejen og omsorgen er god nok, så kan tilsynet komme ud og gå i dialog med ledelse og personale, om hvordan man kan gøre tingene bedre.

Satspuljepartierne vil også støtte kommunernes arbejde med rehabiliteringsforløb for svage og udsatte ældre. En pulje på 34 mio. kr. skal bruges til at udvikle og udbrede de bedste metoder.

Thyra Frank siger om initiativet:

”Mange ældre vil gerne blive boende i deres egen bolig, og så får de brug for hjælp til at fastholde de ting, de kan selv. Særligt efter indlæggelser eller sygdomsforløb. Nogle kommuner er gode til rehabilitering, og deres erfaringer skal komme flere ældre til gode. Det giver livskvalitet at mestre ting selv”.

VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti står bag satspuljeaftale på ældreområdet.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet