Lovforslag: Patienter med smerter kan få medicinsk cannabis på recept

05-10-2017

Patienter med eksempelvis kroniske smerter eller multipel sclerose kan fra 1. januar 2018 få lægeordineret medicinsk cannabis. Det fremgår af et lovforslag, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby fremsætter i Folketinget.

Nogle syge mennesker med store smerter oplever, at den gængse smertedæmpende medicin ikke virker ordentligt på dem.

Derfor skal bl.a. patienter med smerter fra 1. januar kunne få medicinsk cannabis på recept hos en læge.

I dag fremsætter sundhedsministeren det lovforslag, der skal gøre det muligt at sætte en forsøgsordning i gang med medicinsk cannabis.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Vi ved, at patienter lige nu selvmedicinerer sig med ulovlige cannabisprodukter for at få det bedre og bl.a. dæmpe deres smerter. Det er usikkert og risikabelt på mange måder for den enkelte. Derfor ønsker vi, at udvalgte patienter skal blive behandlet lovligt med medicinsk cannabis i sundhedsvæsnet og ordineret af en læge. På den måde kan vi på forsvarlig vis få flere erfaringer.

Det var den daværende Venstre-regering, som i tilknytning til satspuljeaftalen 2017-2020 indgik en delaftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at igangsætte en 4-årig forsøgsordning med medicinsk cannabis fra 2018.

Det vil altid være den ordinerende læge, der med inddragelse af patienten beslutter, hvornår medicinsk cannabis skal anvendes i behandlingen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Jeg håber, at alle relevante parter, herunder de praktiserende læger, vil fokusere på forsøgsordningens formål og huske på, at vi gør det her for at hjælpe mennesker, der f.eks. har stærke smerter, så de ikke længere er nødt til at købe cannabis på det sorte marked. Derfor er det mit håb, at vi kan få en forsøgsperiode, som kan give os mere viden om effekten af medicinsk cannabis.

Lovforslaget 1. behandles den 27. oktober 2017.

Læs ”lovforslag om medicinsk cannabis” på Folketingets hjemmeside

FAKTA om forsøgsordningen med medicinsk cannabis:
  • Den politiske aftale betyder, at patienter med en række udvalgte sygdomme og symptomer, der tidligere har været i behandling med relevante, godkendte lægemidler, kan få ordineret medicinsk cannabis på den enkelte læges ansvar.
  • Der vil blive udarbejdet en udførlig vejledning til lægerne, der kan understøtte behandlingen.
  • Der er relativt få aktører på det internationale marked, der kan levere cannabis til den danske forsøgsordning. Regeringen har derfor besluttet at tillade private aktører at dyrke cannabis herhjemme til medicinsk brug sideløbende med forsøgsordningen.
  • Cannabisproduktion til medicinsk cannabis er en højt specialiseret proces, fordi produkterne skal være rene og standardiserede med samme mængde aktive stoffer i hver leverance. Derfor skal de private producenter i første omgang i gang med at udvikle dyrkningsmetoder, der gør cannabisproduktet egnet til medicinsk brug.
  • Det vil kræve en tilladelse fra myndighederne at få lov til at dyrke cannabis i Danmark. 
  • Der afsættes i alt 22 mio. kr. til forsøgsordningen, der vil blive evalueret, så folketingspolitikerne kan beslutte, om den evt. skal gøres permanent. Fem mio. kr. skal bruges til forskning og vidensopsamling. Læs ´Opslag af pulje til Videnskabelig erfaringsopsamling på forsøgsordning med medicinsk cannabis´ på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.
  • Aftalepartierne får en midtvejsstatus for ordningen to år efter starten.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet