Ny enhed vil sikre åbenhed om brug af skatteborgernes penge

04-10-2017

Nøglepersoner er udpeget til ny benchmarkingenhed under Økonomi- og Indenrigsministeriet

Regeringen har nu sat gang i arbejdet med at vise, hvordan den offentlige sektor når de bedste resultater for pengene. Der er sat navn på de mennesker, som skal drive Benchmarkingenheden, der bliver en selvstændig enhed under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Benchmarkingenheden skal lave analyser, der peger på god praksis i kommuner og regioner. Det kan for eksempel være at få afdækket, hvor der er mulighed for at gennemføre administrative effektiviseringer, så udgifter kan flyttes fra administration til velfærd.

Den nye enhed skal hjælpe til med at indfri regeringens mål om bedre sammenhæng i den offentlige sektor.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

”Jeg er glad for, at vi nu har fået nedsat en stærk bestyrelse med solid erfaring. Vi har fundet en dygtig formand og en kompetent chef. Jeg ser frem til, at den nye enhed kommer i gang med arbejdet og leverer nogle analyser, så kommuner og regioner i endnu højere grad kan lære af hinanden.”

- Simon Emil Ammitzbøll

 

Norsk professor bliver formand for bestyrelsen

Professor Rune Jørgen Sørensen fra Handelshøjskolen i Oslo er ny formand for bestyrelsen. Han har en stærk baggrund. Med sin forskning og sit virke som leder og medlem af en række bestyrelser og udvalg kan han bidrage med at få enheden på plads både fagligt og ledelsesmæssigt.

Professor Rune Jørgen Sørensen siger:

”Bestyrelsen har haft et rigtig godt første møde. Og vi har fundet en chef med stor erfaring inden for området. Det lover godt for det kommende arbejde. Jeg ser frem til, at vi får etableret en faglig velfunderet ny enhed, som kan levere nogle gode analyser af så høj faglig kvalitet som muligt.”

- Rune Jørgen Sørensen

 

Chef for den nye enheds medarbejdere bliver Peter Østergaard. Han er 40 år og uddannet cand.scient.pol. Han kommer fra en stilling som teamleder i KL’s Økonomiske Sekretariat og har tidligere været ansat i Københavns Amt. Peter Østergaard tiltræder den 1. november 2017.

Benchmarkingenhedens bestyrelse er udpeget af økonomi- og indenrigsministeren efter indstillinger til nogle af posterne fra Finansministeriet, Danske Regioner og KL. Bestyrelsen består udover formanden af:

Morten Mandøe, cheføkonom i KL

Rikke Margrethe Friis, cheføkonom i Danske Regioner

Thomas Westergaard-Kabelmann, partner Qbis Consulting

Thorkil Juul, tidligere direktør i Ankestyrelsen

Julie Vig Albertsen, afdelingschef i Finansministeriet

Torben Buse, afdelingschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet

Den nye enhed får adresse samme sted som Økonomi- og Indenrigsministeriet i Slotsholmsgade 10 i København.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Sigga Nolsøe, sno@oim.dk, tlf. 22 26 95 07