Penge til indsatser for at fremme sundhed og forebygge sygdomme

23-10-2017

33 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet kan nu søges af private landsdækkende foreninger og organisationer, der gerne vil være med til at styrke indsatsen inden for blandt andet alkoholforebyggelse, mental sundhed og tobaksforebyggelse.

Hvert år udmønter Sundheds- og Ældreministeriet midler fra puljen til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, og nu er det tid igen.

Så går man med tanker om konkrete aktiviteter, der kan fremme sundheden blandt danskerne og forebygge en række bestemte sygdomme, så er der mulighed for at søge om at få del i 33 mio. kr.

Det kræver dog, at ansøgeren er en privat landsdækkende non-profit forening eller organisation, og at aktiviteten eller indsatsen støtter Sundheds- og Ældreministeriets arbejde med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Derudover skal de 33 mio. kr. bruges inden for følgende områder:

 • Alkoholforebyggelse
  • Mental sundhed
  • Seksuel sundhed
  • Astma og Allergi
  • Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse
  • Tobaksforebyggelse
  • Monitorering på sundhedsområdet
  • Fysisk aktivitet
  • Forebyggelse af dopingmisbrug

Læs mere om krav til ansøgere og betingelser for at søge puljen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

På baggrund af de indkomne ansøgninger udarbejder Sundhedsstyrelsen en indstilling til, hvordan puljen skal bruges, som efter vedtagelsen af finansloven for 2018 skal godkendes af sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet