Regeringen prioriterer en værdig død på finansloven

28-10-2017

Kommunerne skal have bedre muligheder for at sikre ældre borgere en værdig død. Derfor vil ældreminister, Thyra Frank (LA), give kommunerne et løft på 60 mio. kroner årligt på finansloven.

De fleste danskere ønsker at dø i deres eget hjem i trygge rammer, men det er ikke muligt for alle.

Regeringen vil derfor give et varigt tilskud til kommunerne på 60 mio. kroner om året som en del af velfærdsreserven på finansloven 2018.

Ældreminister Thyra Frank (LA) siger:   

”Vi skal lytte til de ældre borgeres ønsker og sikre dem gode og trygge rammer helt indtil det sidste. Det skylder vi vores ældre".

Ingen skal dø uønsket alene   

Pengene skal kommunerne bruge til at sikre døende på plejehjem og i hjemmeplejen en god og værdig afslutning på livet gennem forskellige indsatser.

Det kan for eksempel være en form for videreuddannelse af ansatte i hjemmeplejen eller plejehjemmene med særligt fokus på omsorg og pleje den sidste tid. Det kan være ekstra personale. Og det kan også være samarbejder med vågetjenester.

Ældreminister Thyra Frank (LA) siger:   

”Ambitionen er, at ingen skal dø uønsket alene. Når vi bliver født, er der som oftest to-tre professionelle til at tage imod os. Derfor er det næppe for meget at forlange, at der også kan gives støtte og en kærlig hånd, når vi skal herfra.

Fakta
  • Ifølge en undersøgelse fra TrygFonden og Palliativt Center fra 2013 ønsker langt hovedparten af danskerne at dø i eget hjem eller på hospice, mens 5 pct. ønsker at dø på et hospital.
  • Ifølge tal fra Dødsårsagsregistret dør kun 24 % af danskerne i deres eget hjem.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet