Støtte til mindre forbrug af medicin i psykiatrien

02-10-2017

Region Hovedstaden får over 10 mio. kr. fra satspuljemidlerne til at trappe forbruget af medicin ned hos skizofrenipatienter. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby hilser alle forsøg på at bruge andre metoder end medicin i psykiatrien velkommen.

Kan forbruget af medicin hos psykiatriske patienter gøres mindre, og er der andre behandlinger i psykiatrien, der kan bruges i stedet for medicin?

Det satte satspuljepartierne 10,2 mio. kr. af til i aftalen for 2017-2020, så regionerne målrettet kunne forsøge sig med såkaldte medicinfri afsnit til mennesker med psykiske lidelser.

Pengene udmøntes nu til et projekt i Region Hovedstaden med medicinnedtrapning hos skizofrenipatienter.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Det er vigtigt, at vi afprøver metoder, der kan gøre os klogere på, hvordan man kan behandle patienternes sygdomme uden medicin. Jeg har et klart ønske om at mindske behovet og forbruget af medicin i psykiatrien, men vi ved endnu ikke så meget om, hvad der virker og kan stilles i stedet. Det skal forsøget give os mere viden om.

Projektet i Region Hovedstaden vil prøve at minimere brugen af antipsykotika til lavest mulige dosis hos 150 patienter med skizofreni.

Forløbet for patienterne er på seks måneder og vil bl.a. indeholde brug af psykoterapi, fysisk træning, kostvejledning mv.

Læs mere om projektet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet