Sundhedsminister: Ventetiden på genoptræning skal ned

25-10-2017

Patienter skal fremover frit kunne vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan begynde genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse fra hospitalet.

Hurtig genoptræning kan have stor betydning for muligheden for at vende tilbage til hverdagen efter en sygdom eller ulykke.  

Men der er stor forskel på, hvor hurtigt du som borger kan begynde genoptræning efter en hospitalsindlæggelse.

Ventetiden varierer fra kommune til kommune - fra fire dage til 30 dage efter udskrivelse.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) siger:

Det er simpelthen ikke rimeligt over for borgerne, at der er så stor forskel på den bedste og den dårligste kommune. Alle har en ret til hurtigst muligt at kunne begynde den vej tilbage til hverdagen, som genoptræningen betyder. Ventetiden er kostbar for patienten – og for alle kommuner skal den ned på en uge.

Og med et nyt regeringsudspil vil borgeren frit kunne vælge en anden leverandør, hvis kommunen ikke kan begynde genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse.

Initiativet er en del af regeringens fritvalgs-udspil, som Ellen Trane Nørby (V) præsenterer i dag sammen med ældreminister, Thyra Frank (LA), minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), og børne- og socialminister, Mai Mercado (KF).

Læs fælles pressemeddelelse fra Finansministeriet her

Ellen Trane Nørby (V) siger:

”Et godt behandlingsforløb er ikke nok i sig selv – hvordan og hvor hurtigt man bliver genoptrænet er mindst lige så afgørende for hurtigst muligt at kunne være tilbage til sin tilværelse igen. Det gælder uanset om man er en ældre medborger, eller man er yngre,” siger Ellen Trane Nørby (V).  

Vi er nået langt

Regeringen afsætter 61 mio. kroner i 2018 på finansloven og dernæst et årligt beløb på 50 mio. kroner til initiativet.

Ellen Trane Nørby (V) siger:

Det frie valg har, siden den daværende VK-regering indførte det, forvandlet vores sundhedsvæsen. Vi har hævet kvaliteten og nedbragt ventetiderne på behandling – og vi har givet borgerne den sikkerhed, det er, at de kan vælge andre løsninger, hvis deres sygehus ikke kan levere.

Vi er langt fra i mål, men vi er nået langt. Nu er det på tide at sætte ind til gavn for patienterne, der ér færdigbehandlet.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet