Ministerbesøg: Thyra Frank skal høre om værdig ældrepleje i Gentofte

25-09-2017

Mandag eftermiddag er ældreminister Thyra Frank i Gentofte og gæster plejeboliger sammen med ministeren for offentlig innovation Sophie Løhde.

Besøgene er en del af ældreministerens tur rundt til alle landets 98 kommuner. Formålet er at indhente inspiration til ældreministerens og ministeriets aktuelle arbejde med at finde og afskaffe unødige dokumentationskrav i ældreplejen.

Ministeren drøfter også Gentofte Kommunes konkrete erfaringer og gode løsninger på udviklingen af værdier i ældreplejen, rehabiliteringsopgaven og demensindsatsen.

Thyra Frank siger:

Det er vigtig for mig som minister at komme ud og se, hvordan kommuner og institutioner griber ældreplejen an. Jeg har snart besøgt halvdelen af de danske kommuner, og jeg møder utroligt meget personale og ledere, der hver dag yder en meget engageret pleje og omsorg. I Gentofte ser jeg frem til at høre om, hvordan de sikrer mangfoldighed og selvbestemmelse for den enkelte.

Rækken af drøftelser bruger ældreministeren og ministeriet til et kommende ældrepolitisk udspil og en Plejehjemsportal, der skal skabe større gennemsigtighed, når man som borger står overfor at skulle vælge, hvilket plejehjem, man vil bo på.

Program mandag den 25/9 – 2017

15.00 – 15.10 - Jægersborghave, Jægersborg Allé 150, 2820 Gentofte. Velkomst ved borgmester Hans Toft

15.10 – 15. 30 Forstander Mette Kruse præsenterer Jægersborghave (nybyggeri): Proces og inddragelse i forbindelse med tilblivelse af værdiprogram forud for byggeriet. Fokus på plejeboligernes mangfoldighed og det enkeltes steds særkende – herunder hverdagsrehabilitering. Deltagelse i ”Fremfærd Ældres” projekt om demens – med fokus på den enkeltes livskvalitet og kompetenceudvikling af medarbejderne

15.30 – 15.50 Rundvisning på Jægersborghave med mulighed for at se en privat bolig og hilse på beboer og medarbejdere

16.00 – 16.10 - Søndersøhave, Søndersøvej 41 E, 2820 Gentofte. Forstander Anita Helles Hansen præsenterer kort Søndersøhave (renoveret byggeri): Hvordan hverdagens udfordringer og opgaveløsninger kan understøttes af velfærdsteknologi med inddragelse af beboere og medarbejdere.

16.10 – 16.25 Besøg på husets skærmede enhed for demente. Der vil være mulighed for at se husets sansehave

16.25 – 16.30 Afslutning og spørgsmål fra pressen

Pressen er velkommen: Pressen er velkommen til at deltage i ministerens besøg under hensynstagen til beboere og personale. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter ministerens rundvisning.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet