Ministermøde: Svenskerne skal lære af den danske demenshandlingsplan

18-09-2017

Ældreminister Thyra Frank mødes i dag med sin svenske ministerkollega Åsa Regnér, der skal høre om arbejdet med den danske demens handlingsplan.

98 demensvenlige kommuner, flere mennesker med demens skal udredes, 80 procent skal have en specifik diagnose. Og så skal forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens nedbringes med 50 procent inden 2025. Målsætningerne er klare og lige nu er 470 mio. ved at blive udmøntet i konkrete initiativer.

Thyra Frank siger: 

Vi er midt i et stort arbejde med at gøre det danske samfund til et mere trygt sted for mennesker med demens og deres pårørende. Da jeg mødtes med Åsa Regnér i maj, aftalte vi snarligt at ses igen, fordi den svenske regering står overfor at skulle lancere deres demensstrategi. Vi kan lære meget af svenskerne på demensområdet, så det er rart, at det også går den anden vej.

Den svenske sundhedsstyrelse har netop offentliggjort et oplæg til Sveriges nye nationale strategi imod demens. En del af indsatserne minder om initiativer i den danske demenshandlingsplan. Derfor er den svenske børne, - ældre og ligestillingsminister Åsa Regnér interesseret i at høre om de danske erfaringer.

Noget af det aktuelle Thyra Frank kan fortælle sin ministerkollega er, at kommuner, regioner og private har vist enorm interesse for de puljemidler, der er afsat til et praksisnært kompetenceløft i kommuner (145 mio.) og initiativer om lokale og landsdækkende aktiviteter for et demensvenligt samfund (25 mio.).

Thyra Frank siger: 

På ansøgningerne kan vi se, at der er et stort engagement og interesse for at gå ind i det her arbejde. Det vil mennesker med en demenssygdom og deres pårørende kunne mærke på mange forskellige måder. Både i den behandling og pleje, de oplever, men også i forhold til måden de bliver mødt på. Uanset om det er i forbindelse med et aktivitetstilbud eller i det lokale supermarked. Tanken er at styrke viden om demens på alle niveauer i samfundet.

Læs om Den nationale demenshandlingsplan her

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet