Ny lov i høring: Dødeligt syge patienter skal nemmere kunne vælge livet fra

12-09-2017

Med en ny politisk aftale sikrer samtlige partier i Folketinget, at alvorligt syge og døende patienter får lov til at bestemme mere over den sidste tid i deres liv. Nu sendes den tilhørende lovgivning i høring.

I sidste uge indgik regeringen og samtlige partier i Folketinget en politisk aftale om flere muligheder for at fravælge bl.a. livsforlængende behandling, som skal respekteres af sundhedspersonalet, og en præcisering af muligheden for smertelindring i den sidste tid.

Flere af disse tiltag kræver lovændring, og et lovforslag er nu sendt i høring.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger: 

Med juridisk bindende behandlingstestamenter, og med ret til at kræve behandling afsluttet skruer vi op for patienternes selvbestemmelse, når det handler om at kunne fravælge en behandling – også når der er tale om en behandling, der holder patienten i live. Vi sætter den enkelte patients selvbestemmelse over det lægefaglige, så de, der er afklarede med at de ikke ønsker at være i livet længere, kan få en værdig og smertefri død.

Patienten bestemmer  

Aftalen slår fast, at en patient selv kan bede om at få afbrudt en behandling - også selvom patienten vil dø umiddelbart efter.

Aftalen indebærer ligeledes, at der indføres en behandlingstestamente-ordning, hvor patienter på forhånd kan tage stilling til, at de ikke ønsker livsforlængende behandling i tre specifikke situationer: Hvis man ved, at døden alligevel er nært forestående, hvis man ikke længere vil kunne klare sig selv hverken fysisk og mentalt, eller hvis man kommer i en tilstand, hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller behandlingen er forbundet med meget stærke smerter.

I den sidste situation, hvor de fysiske konsekvenser er meget alvorlige og lidelsesfulde, er det i dag lægen, der suverænt beslutter, om den livsforlængende behandling skal afbrydes. Men fremover vil det altså være patienten, der bestemmer.

Lægen vil skulle følge patientens ønsker i behandlingstestamentet, for alle tilkendegivelser bliver bindende for sundhedspersoner og dermed egentlige patientrettigheder.

Læs mere på Høringsportalen

Loven forventes at træde i kraft 1/9 2019.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet