Sundhedsminister: Glædeligt med ny overenskomst for almen praksis

14-09-2017

PLO og regionerne er enige om en ny overenskomst for almen praksis. Det sker efter et langvarigt forhandlingsforløb. Sundhedsministeren hilser den nye aftale velkommen.

Efter næsten et års forhandlinger er det lykkedes at nå til enighed om en ny overenskomst mellem regionerne og de praktiserende læger. Det er glædeligt, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Ellen Trane Nørby siger: 

Det er meget positivt, at der nu er landet, hvad der tegner til en udmærket aftale. Med denne aftale tager vi bl.a. de første vigtige skridt i retning af at få flyttet en del af behandlingen af kronikere ud fra sygehuset og tættere på borgerne. Vi har ikke bare brug for en velfungerende almen praksis – vi har også brug for en moderne og fremtidssikret almen praksis.

Hun understreger, at en styrket lægedækning i hele landet ligger hende meget på sinde, og på det punkt er der behov for at tænke nyt. Hun havde derfor håbet på, at aftalen på nogle punkter var mere ambitiøs.

Sundhedsministeren Ellen Trane Nørby siger: 

Det er fint, at der med aftalen er opnået enighed om nogle tiltag, der skal være med til at sikre bedre lægedækning, herunder en model for differentieret basishonorar som PLO og regionerne mener løser problemet. Men jeg må også sige, at vi fra regeringens side gerne havde set, at den model var endnu mere ambitiøs.

Det forventes nu, at aftalen skal til godkendelse i PLO’s medlemskreds. Aftalen skal også formelt godkendes af regioner, kommuner og staten via Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet