Viden og samarbejde skal sænke antallet af selvmord

08-09-2017

Et nyt partnerskab bliver offentliggjort i dag. Kommuner, regioner, faglige organisationer og staten går de næste fire år sammen om at bekæmpe selvmord i Danmark.

Midlet, der skal give selvmordskurven et dyk, er mere viden og samarbejde om bl.a. risikofaktorer og målgrupper, gode samarbejdsmodeller på tværs af sektorer og større udbredelse af selvmordforebyggende initiativer, der virker godt. Ambitionen er klar: Færre danskere skal vælge selvmord som den sidste udvej.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:   

Jeg tror på, at partnerskabet og de øvrige initiativer, vi har på området vil medføre, at færre danskere vælger at tage deres eget liv. Det er en vigtig målsætning, og det er også derfor, vi i tilgift netop har styrket de regionale selvmordscentre og sat gang i et ambitiøst pilotprojekt, hvor psykiatriske patienter skal støttes tættere efter udskrivning.

Der er afsat fire mio. til Nationalt Partnerskab for forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg, der løber over de næste fire år, og som skal sætte gang i en lang række initiativer heriblandt en opdateret analyse af risikofaktorer, en hjemmeside for brugere og fagfolk, udbredelse af modeller for selvmordsforebyggende samarbejder på tværs af sektorer samt fokus på regionale forskelle mm.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:   

Noget af det, partnerskabet skal være optaget af, er de regionale forskelle på selvmordsbehandlingen og herunder det forhold, at psykiatriske patienter under og lige efter indlæggelse har en forhøjet risiko for at begå selvmord. Det her handler ikke mindst om lighed i sundhed. Vi skal i højere grad undgå, at det er menneskers bopælsadresser eller psykiske lidelser, der er udslagsgivende for, at de vælger at tage deres eget liv.

De første initiativer partnerskabet har på skrivebordet er en opdateret analyse over risikofaktorer og målgrupper samt en ny formidlings hjemmeside, som skal være det samlende sted for information om selvmordsforebyggelse.

Partnerskabet består af: Center for Selvmordsforskning, Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse, Dansk Psykolog Forening, Dansk Sygeplejeråd, Danske Patienter, Danske Regioner, De fem regionale selvmordsforebyggende centre, KL, Odense Kommune, Thisted Kommune og Bornholm Kommune, Livslinien, Lægeforeningen, Netværket for Selvmordsramte, Psykiatrifonden, Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Fakta

Regeringen og satspuljepartierne afsatte 33,8 mio.kr. med satspuljeaftalen for 2017-2020 til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg fordelt på tre tiltag:

  • Nationalt partnerskab om forebyggelse af selvmord (4 mio.)
  • Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord (pulje på 20,8 mio.kr. samt 1,0 mio. kr. til en evaluering.)
  • Udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse (pulje på 7,8 mio. kr. herudover 0,4 mio. kr. til administration)

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet