Flere busture, museumsbesøg, fester og værksteder til plejehjemsbeboere

23-04-2018

Så er det nu, der kan søges penge fra puljen til mere livskvalitet på plejehjemmene. Undersøgelse har vist at et bredt udvalg af aktiviteter er et af de punktet, hvor plejehjemmene bedst kan forbedre beboernes livskvalitet.

Kulinariske oplevelser, petanque, havearbejde, musik, dans eller hvad med en wellness-oplevelse?

Mulighederne for at lave givende aktiviteter er mange, og det er nu kommuner, plejehjem, privatpersoner, frivillige foreninger og organisationer skal spidse pennen og skrive en ansøgning. Hvad vil de gerne byde netop deres plejehjemsbeboere på?

Se puljeopslaget her

Ældreminister Thyra Frank siger:

Det er så vigtigt med gode og sjove aktiviteter. De samler og giver livsglæde og skaber nye relationer. På plejehjem sker det ikke af sig selv, for man er ofte svækket og har sjældent kræfter til de store initiativer. Men det betyder jo ikke, at man ikke har behovet og kan deltage. Og de behov skal mødes, for at man kan blive ved med at føle, at livet er værd at leve.

En undersøgelser fra SFI har vist, at et varieret udbud af aktiviteter er et af de områder på plejehjem, hvor der er størst mulighed for at forbedre beboernes livskvalitet. Og netop variation er det vigtigt at tænke i, mener ældreministeren:

Plejehjemmet er den ældres hjem. Det har kolossal betydning for den enkelte at have indflydelse på, hvordan ens hverdag og liv skal leves. Vi er forskellige og har forskellige behov. Derfor er det vigtigt, at der tages udgangspunkt i de forskellige mennesker, der bor på plejehjemmet.

Projekter kan være rettet mod en bestemt beboergruppe eller være tilrettelagt på forskellige niveauer. Det kan fx være musik og sang, hvor nogle måske bare ønsker at være med på en lytter, mens andre har lyst til at danse.

Omdrejningspunktet er at imødekomme beboernes forskellige behov og ønsker i forhold til aktiviteter og samvær, som skaber livsglæde og livskvalitet. Og medarbejderne spiller en vigtig rolle i den forbindelse.

Thyra Frank siger:

Personalets evne til at motivere og engagere beboerne er altafgørende. Det er dem, der skaber kontakten mellem beboerne og sikrer den rette stemning omkring aktiviteterne. Det er ganske enkelt en pædagogisk opgave at få en fest eller en museumstur til at blive en succes.

Der kan samlet ansøges om 11,6 mio. kr. i puljen for livskvalitet på landets plejehjem og plejecentre. Fristen er 4. juni 2018.

Baggrund

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2016 blev det besluttet at afsætte 20 mio. kr. over fire år til at øge beboernes for livskvalitet på landets plejehjem og plejecentre. Midlerne for 2016 og 2017 blev udmøntet i august 2016. De resterende midler – 11,6 mio. kr. - udmøntes i 2018.

Puljen kan ansøges af både kommunale, selvejende og private plejehjem og plejecentre samt af private personer og frivillige organisationer.

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet