Flere læger udskriver medicinsk cannabis

25-04-2018

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby glæder sig over, at stadigt flere læger udskriver medicinsk cannabis som del af forsøgsordningen.

Omkring 100 forskellige læger har ved udgangen af marts udskrevet recepter på medicinsk cannabis. Det er 24 procent flere læger end ved udgangen af februar. Det viser et udtræk over lægernes ordinationer fra det Fælles Medicinkort (FMK).

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er glad for, at flere læger tilslutter sig forsøgsordningen med medicinsk cannabis:

Lægernes opbakning er helt essentiel, hvis vi skal have forsøgsordningen op at køre. Derfor er det rigtig positivt, at stadigt flere læger vil være med til at hjælpe en stor gruppe patienter til et forhåbentligt bedre liv med færre smerter på lovlig vis.

Lægerne udskriver flere recepter

Samtidig har 55 flere patienter fået en recept på medicinsk cannabis siden februar, hvilket betyder, at i alt 262 patienter nu har fået en eller flere recepter fra lægen.

Det er 26 procent flere patienter end ved udgangen af februar.

Det har i forhandlingerne om ordningen været vurderingen, at 500 patienter ville få udleveret medicinsk cannabis i løbet af det første år.

Få flere tal om forsøgsordningen i nyheden om et andet taludtræk fra Lægemiddelstatistikregistret, der bygger på salgsoplysninger fra apoteker og sygehussektoren, her.

FAKTA – Forsøgsordning med medicinsk cannabis 

  • Forsøgsordningen med medicinsk cannabis trådte i kraft ved årsskiftet og løber over fire år. 
  • Der blev afsat 22 mio. kr. til ordningen, som blev stemt igennem af et enigt folketing tilbage i december. 
  • Ordningen gør det muligt for patienter med eksempelvis sclerose, rygmarvsskader, kvalme efter kemoterapi eller kroniske smerter at få lægeordineret medicinsk cannabis, hvis de ikke har effekt af relevante godkendte lægemidler. 
  • Regeringspartierne og Dansk Folkepart indgik den 22. marts 2018 aftale om at afsætte 64,2 mio. kr. til en tilskudsordning til forsøgsordningens produkter. Da den nye tilskudsordning kræver lovændring og tilpasning af IT-systemer, kan den først træde i kraft i januar 2019. Men alle patienter, der har købt medicinsk cannabis i år, vil til den tid kunne få tilskud med tilbagevirkende kraft.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet