Forsøgsordning med medicinsk cannabis i tal

25-04-2018

I løbet af de to første måneder af forsøgsordningen med medicinsk cannabis blev der indløst 253 recepter, hvoraf størstedelen var til smerter forårsaget af skader på nervesystemet.

164 patienter indløste 253 recepter på medicinsk cannabis i januar og februar. Størstedelen af patienterne var kvinder. Og patienterne fik hovedsageligt medicinsk cannabis mod smerter forårsaget af skader på nervesystemet.

Det viser et samlet overblik over, hvordan det står til med forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Tallene stammer fra apotekernes indberetninger til Lægemiddelstatistikregistret (LSR) og vil i en periode udkomme hver måned.

Flere patienter indløser recepter

I januar indløste 89 patienter 116 recepter på medicinsk cannabis. I februar blev der indløst 137 recepter.

Det er en stigning på 18 procent for indløste recepter.

Tallene viser desuden, at det hovedsageligt var patienter i aldersgruppen 42-64 år, som købte cannabis på apoteket.

Flere kvinder købte cannabis

Flere kvinder end mænd købte medicinsk cannabis på apoteket. Helt konkret var 60 procent af patienterne kvinder.

Patienterne har primært fået recept på cannabisprodukterne mod såkaldte neuropatiske smerter, som er smerter forårsaget af skader på nervesystemet.

FAKTA – Mere om medicinsk cannabis fra Lægemiddelstatistikregistret

  • Der er solgt mest medicinsk cannabis i Region Sjælland pr. 1000 indbyggere 
  • I alle regioner ses en stigning i mængdesalget med undtagelse af Region Nordjylland 
  • Størstedelen af patienterne har fået recepten fra en speciallæge (Fire læger) 
  • Der er dog flest alment praktiserende læger, som udskriver recepter (41 læger) 
  • Der ses alene salg i sygehussektoren i én region i en enkelt måned

FAKTA – Hvad er forskellen på LSR-tallene og FMK-tallene?

Foruden tallene fra Lægemiddelstatistikregistret bliver der hver måned trukket tal fra det Fælles Medicinkort (FMK). Tallene bygger på lægernes ordinationer i FMK og viser, hvor mange læger, der ordinerer medicinsk cannabis, og hvor mange patienter lægerne udskriver recepter til.

Her kan du læse om FMK-tallene for marts.

Tallene fra LSR er en måned bagud i forhold til FMK-tallene, fordi processen for kvalitetssikring er længere. Til gengæld er talmaterialet større og dækker både over primær- og sekundærsektor.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet