Ikke flertal for at justere udligningen

17-04-2018

Der er ikke flertal i Folketinget for at løse den bundne opgave med at justere udligningen. Dermed bliver der ikke fulgt op på de løsningsforslag, som partierne selv har bestilt.

Efter over en måneds forhandlinger med Folketingets partier må regeringen konstatere, at der ikke er flertal for at justere udligningen.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Jeg ærgrer mig over, at det ikke er lykkedes at samle et flertal af partier for at følge op på politiske aftaler, flere af dem selv har været med til at indgå. Selv har jeg set arbejdet med at justere udligningen som en bunden opgave. Det har især handlet om at rette systemfejl og rette op på ubalancer. Men jeg må konstatere, at andre har lagt vægt på partiegoistiske hensyn.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Dermed bliver der ikke fulgt op på den aftale om refusion, som Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik i februar 2015. Dengang var de pågældende partier ellers enige om, at udligningsordningen skulle justeres. Det skulle bl.a. dæmme op for, at nye regler for refusion skaber utilsigtede forskydninger i økonomien for de enkelte kommuner. Nu vil disse forskydninger slå igennem.            

De nye tal for udlændinges uddannelse fra Danmarks Statistik vil få gennemslag fra 2019 med en mærkbar konsekvens for nogle kommuner. Skævheder i beskæftigelsestilskuddet vil også blive ført videre.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@oim.dk, tlf. 25 23 92 66