Ny KBU-model skal få flere læger til Færøerne

10-04-2018

Sundhedsministeren har netop besluttet at oprette en ny særordning for lægernes basisuddannelse på Færøerne, som på sigt skal sikre bedre lægedækning på øerne.

Færøerne har længe haft problemer med at rekruttere og fastholde læger på øerne.

Som et forsøg på at løse problemet har sundhedsminister Ellen Trane Nørby nu besluttet at oprette en særordning, som betyder, at unge læger, der taler og skriver det færøske sprog, får mulighed for at søge KBU-forløbene på Landssygehuset i Thorshavn før andre læger.

Ellen Trane Nørby siger:

Hvis vi kan give de unge færøske læger en fordel, når det kommer til at få en uddannelsesstilling på Færøerne, kan vi måske også bedre fastholde dem og dermed sikre bedre lægedækning til gavn for de færøske patienter.

KBU står for klinisk basisuddannelse og er den uddannelse, lægerne tager efter medicinstudiet på universitetet. Uddannelsen skal bl.a. spore dem ind på, hvilket speciale de ønsker at videreuddanne sig i efterfølgende.

Førsteret skal tiltrække færøske læger

Fordelingen af de kliniske basisforløb sker ved, at lægerne tildeles et nummer. Laveste nummer starter med at vælge forløb, når der åbnes for fordelingen. Der er forløb både i de store og små byer og på Færøerne, men der er kun et begrænset antal hvert sted.

Ellen Trane Nørby siger:

Nogle unge læger vælger måske en stilling på Færøerne for at få en oplevelse, men tager så hjem til Danmark igen efter, når de skal etablere sig. Ved at give de færøsktalende læger en fordel er håbet, at flere læger bliver efter KBU’en, når de skal arbejde som læge, stifte familie og etablere sig.

På Færøerne er der halvårligt 8 KBU-forløb, som med den nye særordning skal slås op uden for den normale KBU-ordning 11 måneder før start. Hvis ikke pladserne bliver besat, vil de indgå i den normale ordning, og andre læger vil også kunne søge.

Særordningen træder i kraft fra marts 2019, og læger, som gennem særordningen får et KBU-forløb på Færøerne, kan ikke også være tilmeldt den almindelige.

Rettet d. 11. april 2018: I en tidligere version stod der, at fordelen var til færøske læger. Vi har nu præciseret, at fordelen er til læger, som taler og skriver det færøske sprog.

Rettet d. 25. januar 2023: Det fremgik af artiklen, at der på Færøerne er 10 årlige KBU-forløb. Det er nu rettet til 8 halvårlige KBU-forløb.

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet