P-billetter skal ikke være en pengemaskine

18-04-2018

Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at stramme statslig ordning, så kommuner, der får mange penge i kassen fra p-billetter, får lavere statstilskud.

Når bilister betaler for at stille bilen, skal det sikre, at parkeringen ikke varer unødigt længe, og at pladserne bliver brugt bedst muligt. Det skal ikke være noget, kommunerne tjener penge på.

Det er ideen med en ordning, hvor nogle af de penge, kommunerne får ind, bliver modregnet i bloktilskuddet fra staten. Men en række kommuner har høje indtægter, også efter modregningen.

Derfor har regeringen og Dansk Folkeparti nu aftalt at stramme modregningsordningen.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

”P-billetter må ikke være en pengemaskine eller skjulte skatter for kommunerne. Vi skal ikke straffe travle familier, der er afhængige af bilen for at få hverdagen til at hænge sammen, og erhvervsdrivende, der har behov for at transportere deres varer ud til deres kunder. Når bilisterne betaler for at stille bilen, skal pengene gå til trafikale investeringer. Ikke til at fylde kommunekassen op eller bruge pengene på andre områder.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille 

 

Dansk Folkepartis kommunalordfører Susanne Eilersen siger:

"Jeg er glad for, at den nye aftale om at harmonisere parkeringsindtægterne sikrer, at der kun er fokus på at opkræve betaling for parkering ud fra trafikale hensyn og ikke på at få penge i kommunernes kasser. Parkeringsbøder skal ikke være en pengemaskine for landets kommuner."

- Susanne Eilersen

 

Regeringen og Dansk Folkeparti vil erstatte den nuværende ordning med en strammere og mere simpel modregningsordning, som både omfatter kommunens indtægter fra p-billetter og afgifter og stiller kommunerne mere lige. Det skønnes, at denne model vil øge modregningen med 300-350 mio. kr. årligt.

Om den nye ordning siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille:

”Nogle steder virker det i dag, som om der er flere p-vagter end parkeringspladser. Men nu gør vi det mindre lukrativt for kommunerne at opkræve afgifter. Samtidig gør vi op med en forældet favorisering af de kommuner, der var først med betalingsparkering. Vi gør ordningen enklere, så vi kan fjerne overflødigt bureaukrati. Især i de store byer er der udsigt til, at bilisterne dermed kan spare penge.”

 - Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

Fakta

I 2016 fik kommunerne i alt 800 mio. kr. ind på salg af p-billetter og afgifter. Heraf stammer 548 mio. kr. fra billetter (betaling for lovlig parkering) og 253 mio. kr. fra afgifter (afgift for ulovlig parkering). Det er især bykommuner, som får penge ind på parkering, og København, Frederiksberg, Aarhus og Aalborg Kommuner tegner sig for knap 90 pct. af indtægterne. En række gunstige muligheder for fradrag gør, at kun ca. 14 pct. af de samlede p-indtægter modregnes.

Fra 2019 vil 70 procent af indtægten fra p-billetter blive modregnet i en kommunes bloktilskud. Kommunerne kan dermed beholde 30 pct. af indtægten til drift af og investeringer i parkeringspladser. Kommunerne vil kunne beholde en tilsvarende del af indtægten fra afgifter for ulovlig parkering, hvor de i dag kan beholde 50 pct.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@oim.dk, tlf. 25 23 92 66

Læs mere