Vågekoner, robotteknologi og socialøkonomisk virksomhed

14-04-2018

Ældreminister Thyra Frank gæster mandag den 16. april Stevns, Faxe og Ringsted og skal bl.a. høre, hvordan vågekoner er med til at give ældre en værdig død, og hvordan robotten Beam sørger for at pårørende kan komme på virtuelt besøg på Plejehjemmet Solhavecenteret.

Hvordan får man et værdigt farvel til livet, selvom man kun har få eller ingen pårørende? Hvilken rolle kan kommunen eller frivillige organisationer som Røde Kors spille? Det ser Thyra Frank frem til at høre Stevns Kommunes erfaringer med.

Thyra Frank siger:

Vi skylder vores ældre medborgere en god og værdig afslutning på livet. Det handler om tiden op til døde. Om at turde tage samtalen om, hvordan den enkelte gerne vil have den sidste tid. Men det handler også om, at ældre ikke ufrivilligt skal dø alene.

Regeringen og Dansk Folkeparti har sat ”en værdig død” på finansloven for 2018. Det betyder, at kommunerne fremadrettet fast hvert år får 60 mio. kr. til at styrke indsatsen med en værdig død for ældre medborgere.

Robotten Beam er velfærdsteknologi på plejehjemmet

I Faxe Kommune har man gjort erfaringer med, hvordan Beam – en såkaldt "teleprecense robot" kan være med til at øge livskvaliteten hos plejehjemsbeboere. Beboerne kan få virtuelt besøg af deres pårørende, hvis de fx bor i udlandet.

Det kan være en god løsning både for pårørende og den ældre, og der bliver udviklet mange teknologiske løsninger, som vi skal benytte os mere og mere af. Derfor er det interessant at høre de konkrete erfaringer i Faxe.

Det siger Thyra Frank, der slutter dagen af i Ringsted med at besøge den socialøkonomiske virksomhed Café Ingeborg, hvor medarbejderne med et psykisk eller fysisk handicap er med til at skabe glæde og livskvalitet for kommunens ældre.

Ældreministeren siger:

Det glæder mig umådeligt, når man - som i Ringsted – formår at få forskellige aldre og forudsætninger til at mødes og have glæde af hinanden. Det er en stor og vigtig bedrift, som harmonerer godt med den vigtige værdi om livskvalitet hele livet.

For mere information kontakt presserådgiver Natasja Dybmose, Sundheds – og Ældreministeriet, tlf. 20 67 08 74.

Program mandag den 16. april: 

Kl. 9.30-10.30: Rehabiliteringscenter Stevnshøj, Bjælkerupvej 32, 4660 Store Heddinge, Stevns Kommune.
Kl.11.15-12.15: Solhavecenteret, Græsvej 1, 4653 Karise, Faxe Kommune.
Kl. 13.30-14.30: Café Ingeborg på Knud Lavard Plejecenter, Eksercerpladsen 1, 4100 Ringsted, Ringsted.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet