Finanslovforslag: Regeringen vil prioritere psykiatrien

30-08-2018

PRESSEMEDDELELSE - Regeringen vil afsætte knap en milliard kroner over de kommende fire år til at styrke sundhedsområdet. Herudover lægger regeringen op til en samlet prioritering af en ny sammenhængende indsats på det psykiatriske område på 2,1 milliarder kroner.

Sundhedsområdet er et højt prioritet område for regeringen. Et stærkt sundhedsvæsen, der hænger sammen, er en central del af det danske velfærdssamfund. Det gælder uanset om man som patient lider af en fysisk eller en psykisk sygdom. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Det er vigtigt, at vi prioriterer et godt, stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen for alle. Vi har i dag en psykiatri, der på flere områder er udfordret. Blandt andet har vi indtil nu ikke taget tilstrækkeligt hånd om de patienter i psykiatrien, der er mest syge Og vi skal tage endnu mere hånd om børn- og unge i psykiatrien, og styrke den tidlige indsats. Derfor sætter vi penge af i finanslovforslaget både til vores store psykiatriplan og til sundhedsreformen, der skal styrke det nære sundhedsvæsen.

De 100 millioner kroner, regeringen lægger op til at prioritere til psykiatrien på finanslovforslaget, kommer oven i de 200 millioner kroner årligt, der blev prioriteret til psykiatrien ved økonomiforhandlingerne med Danske Regioner tidligere på året. Derudover lægger regeringen op til at anvende 235 millioner årligt fra satspuljen til psykiatrien, så den nye psykiatriplan samlet vil løfte psykiatrien med 2,1 mia. kroner over de næste fire år.   

Reform skal sikre bedre sammenhæng for patienterne

Senere på efteråret vil regeringen lancere den største sundhedsreform i ti år. Et centralt mål i reformen er, at patienterne skal skikres, at der er mere sammenhæng i de behandlingsforløb, de gennemgår. Og der skal sikres flere nære sundhedstilbud af høj kvalitet, så der bliver kortere vej til behandling, fordi flere behandlingstilbud samles tættere på hos almen praksis og i kommunerne.

Et arbejde, regeringen allerede er påbegyndt ved blandt andet i foråret at uddele ca. 200 millioner kroner til oprettelsen af læge- og sundhedshuse i kommunerne ud af de i alt 800 millioner kroner, der allerede er afsat til det formål. Ellen Trane Nørby siger:

Vi skal sikre, at flere borgere får stærkere sundhedstilbud endnu tættere på der, hvor de bor, så vi sikrer mere nærhed i vores sundhedsvæsen. Men det skal ikke bare være nært. Vi skal også have gjort noget ved sammenhængen. I dag er det nogle steder unødvendigt besværligt og nogle gange decideret forvirrende at være patient. Det skal vi have rettet op på. 

Flere midler til både vaccine- og høreområdet

Derudover vil regeringen også afsætte i alt afsætte 158,5 millioner kroner over de næste fire år til en større vaccinationspakke. Et af elementerne i pakken er, at unge drenge, der fylder 12-årefter 1. juli 2019 (eller i anden halvdel af 2019) tilbydes gratis HPV-vaccine. For ældre og kronisk syge vil regeringen styrke vaccinationsindsatsen ved blandt andet at tilbyde nye og bedre influenza-vacciner.

Derudover vil regeringen sikre, at der rettes op på de uacceptabelt lange ventelister på høreområdet. Regeringen vil sikres bedre forhold for borgere med høretab, så de fremover kommer til at modtage en bedre og mere effektiv behandling af højere kvalitet.   

 Se den fulde oversigt over regeringens prioritering over forslag 

Læs mere i faktaark (PDF):
Styrket indsats for rationelt indkøb af lægemidler Styrket vaccinationsindsats
Bloddonation for mænd, der har sex med mænd (MSM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet