Markant løft skal sikre hurtigere sagsbehandling i Ankestyrelsen

24-08-2018

Regeringen vil sætte midler af til at forkorte sagsbehandlingstiderne i Ankestyrelsen. Det sker som led i regeringens kommende forslag til finanslov for 2019.

Regeringen ønsker at nedbringe sagsbehandlingstiderne inden for borger- og erhvervsrettet service. Derfor foreslår regeringen nu at give Ankestyrelsen et markant bevillingsløft i 2019. Bevillingsniveauet for de følgende år afgøres, når behovet er afdækket.

De ekstra midler skal sikre, at Ankestyrelsen inden for kort tid kan få sagsbehandlingstiderne bragt ned til et acceptabelt og stabilt niveau.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Borgernes retssikkerhed er en hjertesag for mig. Derfor kan jeg ikke acceptere, at sagsbehandlingstiderne vokser. Hvis vi lader stå til, er der udsigt til, at sagerne i gennemsnit vil tage over et halvt år at behandle. Borgerne kan ikke være tjent med at skulle sætte deres liv på pause, mens de venter på svar fra det offentlige. Derfor giver vi nu Ankestyrelsen flere ressourcer og sætter klare mål om en mere rimelig og stabil tidshorisont til at løse opgaverne.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Målet er, at sagsbehandlingstiderne for langt de fleste sager kommer ned på 13 uger i gennemsnit. For sager, der vedrører forsørgelsesydelser – som boligstøtte, børnetilskud, pension og sygedagpenge – sættes ambitionsniveauet endnu højere. Fremover skal sager på disse områder sagsbehandles inden 10 uger.

For at nå det mål tilføres Ankestyrelsen i første omgang 35 millioner kroner i 2019 oveni deres eksisterende bevilling til at løfte opgaven.

De lange sagsbehandlingstider skyldes, at Ankestyrelsen de seneste år har modtaget flere klagesager til behandling. Det har Ankestyrelsen forsøgt at løse med effektiviseringstiltag, engangsbevillinger og forbrug af opsparing.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger: 

Nu skal det være slut med kortsigtede og bureaukratiske lappeløsninger. I regeringen ønsker vi at løse problemet én gang for alle. Derfor vil vi give Ankestyrelsen et markant bevillingsløft.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Fakta: Om Ankestyrelsen

  •         Ankestyrelsen er en uafhængig styrelse under Økonomi- og Indenrigsministeriet.
  •         Styrelsen er en klagemyndighed og behandler forskellige typer klager, blandt andet på social- og beskæftigelsesområderne.
  •         Klagerne handler blandt andet om arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, arbejdsskader, afgørelse om tvangsanbringelse af børn og adoption.
  •         Styrelsen afgør årligt cirka 50.000 sager.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16