Særtilskud for 430 millioner kroner er nu fordelt

29-08-2018

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille har fordelt de såkaldte særtilskudspuljer til 35 kommuner.

35 kommuner kan lægge en ekstra indtægt ind, når budgettet for 2019 skal på plads. I dag har Økonomi- og Indenrigsministeriet nemlig delt særtilskud ud fra to puljer til særligt vanskeligt stillede kommuner. I alt er der tildelt 430 millioner kroner fra puljerne.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Generelt er kommunernes økonomi i god form. Men en række kommuner med vanskelige vilkår har nu med et særtilskud fået ekstra hjælp til at få næste års budget til at balancere. Jeg forventer nu, at kommunerne vil lægge budget inden for det aftalte med regeringen og sætte fokus på effektiv drift og lavere skat.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Tilskuddene tildeles fra to puljer. Den generelle særtilskudspulje for vanskeligt stillede kommuner i hele landet er i år på 300 millioner kroner. For kommuner i hovedstadsområdet fordeles 130 millioner kroner fra en særskilt pulje. Hovedstadspuljen er finansieret af områdets kommuner i fællesskab. 

 

Fordeling af særtilskud

Den generelle særtilskudspulje (§16)

  • Puljen er rettet mod at forbedre den enkelte kommunes samlede økonomi.
  • Der er fordelt 300 millioner kroner til 26 kommuner.

Hovedstadspuljen (§19)

  • Puljen er rettet mod at forbedre den enkelte hovedstadskommunes samlede økonomi.
  • Der er fordelt 130 millioner kroner til ni kommuner.
  • 75 millioner kroner fra denne pulje er på forhånd afsat til Furesø Kommune. Det er sket i henhold til aftalen om sammenlægning af de tidligere Værløse og Farum kommuner. Beløbet indgår ikke i ovennævnte tal.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, 72 28 24 16

Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@oim.dk, 25 23 92 66