Staten køber ny influenza-vaccine med bedre dækning overfor influenza B

22-08-2018

En ny influenzavaccine skal tilbydes særligt udsatte grupper i forbindelse med den kommende influenzasæson. Det har Sundhedsminister Ellen Trane Nørby besluttet oven på den seneste vinters influenzaepidemi.

Sidste vinters influenzaepidemi førte til næsten 7.700 indlæggelser, hvoraf størstedelen var blandt uvaccinerede borgere. Statens Serum Institut vurderer, at omkring 1.600 – primært ældre – er døde som følge af influenza.

Derfor er det vigtigt, at flere tager imod tilbuddet om gratis vaccine til næste år, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby:

Influenza er ikke livsfarlig for alle, men kan være det for mennesker med kroniske sygdomme, ældre og gravide, som er nogle af de grupper, vi tilbyder gratis vaccine.

En stor del af influenza-patienterne generelt har i år været ramt at influenza B/Yamagata. Den seneste vinters vaccine har dog kun givet begrænset beskyttelse overfor lige netop denne influenza B type.

Da en ny influenzavaccine, der giver en bedre dækning over for influenza B, i februar 2018 blev godkendt og markedsført i Danmark, bad sundhedsministeren derfor Statens Serum Institut om at indkøbe 100.000 doser til særligt udsatte grupper.

Mange personer vil være immune efter den seneste vinters influenzaepidemi, men vi vil alligevel tilbyde den nye vaccine til særligt udsatte målgrupper, så de bliver bedre beskyttet mod influenza-B sygdomme.

Siger Ellen Trane Nørby og fortsætter:

Det er vigtigt for mig at understrege, at den 3-valente influenzavaccine, vi har i programmet, er en god og effektiv vaccine. Fordi den beskytter mod de tre influenzavirus, som WHO mener, er de vigtigste. Derfor skal man ikke være nervøs, hvis man ikke får tilbudt den nye 4-valente vaccine.

Sundhedsministeren uddyber, at der er tale om en gradvis opgradering af influenzaprogrammet, hvor man til kommende sæson udskifter en del af den nuværende vaccine med den 4-valente og på sigt vil se på, om man skal skifte hele pakken til nye og mere effektive influenzavacciner. Ellen Trane Nørby siger:

Det helt afgørende er, at risikogrupperne tager imod tilbuddet om vaccination - uanset om de tilbydes 3- eller 4- valent vaccine. Den seneste vinter tog kun 50 pct. af de ældre imod vaccinen, og målet er, at vi kommer op på mindst 75 pct.

Faktaboks

Personer, som er i særlig risiko for at få alvorlige følger af influenza-sygdom, kan fra den 1. oktober blive gratis vaccineret. Det gælder gravide, personer som er fyldt 65 år og personer med kroniske sygdomme eller som af andre helbredsmæssige årsager er i særlig risiko for alvorlige følger af influenza.

Der er indkøbt to vacciner. Den 3-valente, som er en god og effektiv vaccine i de fleste tilfælde. Den beskytter mod to influenza A virus og en influenza B virus. Det er typisk influenza A, der giver anledning til udbrud og epidemier med sæsoninfluenza med overdødelighed blandt de ældre.

Den nye vaccine 4-valente vaccine beskytter mod to influenza A virus og to influenza B virus. Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at de 4-valente vacciner tilbydes til gravide og kronisk syge, som ikke er fyldt 60 år.

Baggrunden er, at influenza B-typer hyppigere giver anledning til sygdom hos skolebørn og yngre voksne. Vinteren 2017/18 var atypisk, da mange ældre også blev ramt af influenza B, men mange ældre vil netop derfor være immune i den kommende vinter.

Herudover har ministeren besluttet, at der skal afsættes en særlig reserve på 10.000 doser 4-valente vacciner, som tilbydes patienter, der er fyldt 60 år, og som efter en læges konkrete vurdering er i en tilstand, der udgør en særligt alvorlig sundhedsrisiko.

Statens Serum Institut har indkøbt:

  • Ca. 650.000 doser 3-valent influenzavaccine
  • Ca. 100.000 doser 4-valent influenzavaccine

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet