Underernærede ældre får hjælp

24-08-2018

Fem projekter får del i satspuljemidler til at sætte ind over for undernæring og uplanlagte vægttab blandt ældre.

Med i alt 13,2 millioner bliver der nu sat fokus på, at bekæmpe underernæring og uplanlagte vægttab blandt ældre gennem en tværfaglig indsats.

I Satspuljen for 2018-21 blev der afsat 13,2 millioner kroner til at afhjælpe underernæring eller uplanlagte vægttab hos ældre gennem en pulje til afprøvning af forskellige modeller for tværfagligt samarbejde om ernæringsindsatser.

Fem projekter fordelt over hele landet har fået del i midlerne, og de får nu mulighed for at gå forrest i kampen mod uplanlagte vægttab blandt ældre. Ældreminister Thyra Frank siger:

Maden og måltidet er så utroligt vigtigt for os alle sammen. Men alt for mange ældre oplever desværre at blive underernæret eller taber sig uplanlagt. Det kan der være mange årsager til, og derfor er det helt afgørende, at alle omkring den ældre har fokus på problemstillingen. Det har afgørende betydning for, at man kan leve det liv, man ønsker, og ikke sygner hen, at man ikke bliver underernæret. Derfor er jeg rigtig glad for, at vores engagerede medarbejdere i ældreplejen med denne pulje får mulighed for at udvikle deres gode idéer endnu mere.

Læs mere her.

Mere end hver anden ældre, der bor i plejebolig eller modtager hjemmehjælp i eget hjem, er i særlig risiko for at blive underernæret. Underernæring og uplanlagte vægttab blandt ældre kan have store konsekvenser for den enkeltes helbred og livskvalitet, fordi det øger risikoen for sygdom , funktionsnedsættelse og sygehusindlæggelser.

Der kan være mange årsager til, at ældre taber sig. Derfor er samarbejde mellem forskellige faggrupper afgørende i arbejdet med ernæringsindsatser for ældre, så kliniske diætister, tandplejere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og læger kan indgå i et samarbejde om at bekæmpe uplanlagte vægttab.

Målet med de ekstra midler er derfor at støtte en tværfaglig indsats, så underernæring og uplanlagte vægttab blandt ældre afhjælpes, og så både de sundhedsmæssige konsekvenser og forringelse af livskvaliteten forbundet hermed forhindres.

 

Information om puljen
Puljen målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagte vægttab er en del af satspuljeaftalen på ældreområdet 2018-2021. Der er afsat i alt 13,2 mio. kr.

Der var 37 ansøgere til puljen med aktiviteter til i alt 77,1 mio. kr.

 
 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet