Regionerne sætter flere penge af til sundhed

17-12-2018

En foreløbig opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at regionernes budgetter tegner til at overholde økonomiaftalen for 2019.

Regeringen lægger meget vægt på, at vi har et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen. Med økonomiaftalen for 2019 blev det regionale sundhedsområde løftet med en milliard kroner i 2019. Heraf går 0,2 milliarder kroner til psykiatrien. Pengene skal gå til fortsat udvikling af området.

Regionerne har i næste års foreløbige budgetopgørelse sat 114,5 milliarder kroner af til drift af området. Samtidig har regionerne sat 3,1 milliarder kroner af til regional udvikling, som blandt andet omfatter trafik og miljø, og 7,4 milliarder kroner af til anlæg.

Dermed flugter budgetterne med rammerne i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Det glæder mig, at regionerne ser ud til at overholde den aftale, vi har indgået for 2019. Det er også vigtigt for mig, at vi får mest muligt ud af de penge, som vi afsætter til sundhed. Derfor er jeg glad for de initiativer, der samtidig er aftalt med regionerne. De skal blandt andet sikre udnyttelse af ny teknologi. Regeringen er også på vej med initiativer, der skal give bedre sammenhæng for patienterne på sundhedsområdet.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Finansminister Kristian Jensen siger:

Sundhed er en hovedprioritet for regeringen, og derfor aftalte vi i sommer med regionerne at løfte sundhedsområdet med en milliard kroner ekstra til næste år. Efter nytår fremlægger regeringen et sundhedsudspil, som skal skabe større sammenhæng i sundhedsvæsenet og bedre patientforløb, blandt andet på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner.

- Kristian Jensen

Opgørelsen bygger på de foreløbige budgettal, som regionerne har sendt til ministeriet. Regeringen foretager i januar 2019 den endelige vurdering af aftaleoverholdelse. Samtidig tager regeringen stilling til, om det betingede bloktilskud skal udbetales. Det vil ske på baggrund af Danmarks Statistiks endelige budgettal.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Fuldmægtig Lars Døssing, ldss@oim.dk, 72 28 25 68