61,7 millioner kroner til bedre behandling af spiseforstyrrelser

19-12-2018

I alt otte projekter får del i en pulje på 61,7 millioner kroner til at udvide behandlingskapaciteten til mennesker, der lider af spiseforstyrrelser. En del af midlerne skal gå til at hjælpe patienter, der lider af tvangsoverspisning.

Spiseforstyrrelser rammer mange danskere. Hidtil har behandlingstilbud hovedsagligt fokuseret på anoreksi og bulimi, men nu oprettes der også tilbud til mennesker, der lider af tvangsoverspisning.

Regeringen og DF vedtog på finansloven for 2018 at afsætte 61,7 millioner kroner til at udvide behandlingskapaciteten til personer med spiseforstyrrelser i perioden 2018-21.

Midlerne skal blandt andet bruges til at udvide behandlingskapaciteten for mennesker, der lider af tvangsoverspisning, også kaldet Binge Eating Disorder (BED).

I satspuljen for 2012-15 blev der afsat 20 millioner kroner til at indhente erfaringer og mere viden om behandling af blandt andet tvangsoverspisning, og det er blandt andet på baggrund af disse erfaringer, at puljen på 61,7 millioner kroner nu udmøntes. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Spiseforstyrrelser rammer desværre rigtig mange danskere på tværs af køn og alder. Det er vigtigt, at vi sørger for gode behandlingstilbud, hvor man kan få den hjælp, man har brug for. Samtidig er jeg glad for, at der nu bliver afsat flere midler til de danskere, der lider af tvangsoverspisning.

Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Liselott Blixt (DF) glæder sig ligeledes over, at personer med spiseforstyrrelser i fremtiden kan forvente langt bedre støtte og behandling. Hun udtaler:

Det her er noget, jeg og mit parti har kæmpet for i mange år. Vi har tidligere gennemført projekter i blandt andet Region Hovedstaden, hvor effekten var rigtig god. Nu er der afsat et fornuftigt beløb, som sikrer, at både patienter, der lider af eksempelvis anoreksi og tvangsoverspisning kan blive behandlet professionelt og få den rette støtte, for desværre viser al erfaring, at det kan dreje sig om liv eller død for de pågældende.

Sundhedsministeriet- og Ældreministeriet havde ved ansøgningsfristens udløb modtaget ni ansøgninger, hvoraf nogle var målrettet BED, mens andre fokuserede bredt på spiseforstyrrelser.

Projekterne som modtager støtte er:

  • Region Hovedstaden: ”Bedre overgange i intensive behandlingsforløb for patienter med spiseforstyrrelse”
  • Region Syddanmark (psykiatrien): ”Behandling af BED i Region Syddanmark – pilottest af ambulant forløb og internetbaseret behandling”
  • Region Syddanmark (Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik OUH): ”Kognitiv gruppeterapi af personer med BED”
  • Københavns Klinik for Spiseforstyrrelser: ”Individuel og gruppebehandling af spiseforstyrrelser (Pakkeforløb), herunder BED og pårørendesamarbejde, der er baseret på en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmodel (CBT)”
  • Askovhus – AskovFonden: ”Dialektisk adfærdsterapi til personer med BED”
  • Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS): ”Landsdækkende behandling af patienter med mild til moderat BED”
  • Region Midtjylland: To delprojekter: ”Binge Eating Disorder (BED) behandling på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS), Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midtjylland” og ”Styrket indsats til alvorligt syge og langvarigt syge anoreksipatienter (SALA)”
  • I/S Spiseforstyrrelser: ”Specialiseret tværfaglig, fokuseret og faseopdelt behandling af spiseforstyrrelsen BED af moderat grad”

 

 

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet