Ny Plejehjemsoversigt for alle danske plejehjem

12-12-2018

Nu er det nemmere for ældre og deres pårørende at få overblik over alle plejehjem, plejecentre og friplejehjem målrettet ældre i Danmark. På hjemmesiden Plejehjemsoversigten.dk kan man klikke ind på hvert enkelt plejehjem og få et overblik over bl.a. dets værdier, aktiviteter og faciliteter.

Hvad synes plejehjemslederne, der er det vigtigste ved plejehjemmet? Laves maden på plejehjemmet? Må man have husdyr med? Hvor stor er boligen? Hvordan er samarbejdet med de pårørende? Det er bare nogle af de ting, man kan klikke sig frem til på Plejehjemsoversigten.dk.

Se Plejehjemsoversigten her

Plejehjemsoversigten skal gøre det nemmere at bruge det frie plejehjemsvalg til enten at finde et plejehjem i egen kommune eller et andet sted i landet.

Ældreminister Thyra Frank og satspuljepartierne står bag etableringen af den nye hjemmeside:

Det kan være en stor og svær beslutning at skulle flytte på plejehjem, og det er vigtigt, at man flytter ind et sted, man kan lide. Med Plejehjemsoversigten vil vi gerne gøre beslutningen mere overskuelig for den enkelte og de pårørende.

Siger Thyra Frank og fortsætter:

Jeg synes, man med fordel kan gå ind og kigge på Plejehjemsoversigten, inden behovet for at flytte på plejehjem opstår. Det er godt at danne sig en mening om, hvor man gerne vil bo, hvis man en dag ikke længere kan bo i egen bolig og får brug for hjælp døgnet rundt. Det kan også hjælpe de pårørende, hvis man pludselig en dag står med et behov.

Det er gjort lovpligtigt at oprette en profil for alle plejehjem, plejecentre eller friplejehjem, der er målrettet ældre.

Det er Sundhedsdatastyrelsen, der har udviklet Plejehjemsoversigten for Sundheds – og Ældreministeriet.

Vi er glade for, at kunne levere et redskab, der giver de ældre og deres pårørende et godt og sammenligneligt grundlag, så de trygt kan træffe den rigtige beslutning om, hvilket plejehjem de ældre gerne vil flytte til.

Siger direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen og fortsætter:

I Plejehjemsoversigten kan du ikke kun se plejehjem og plejecentre fra din egen kommune. Ofte kan det jo være relevant for den ældre, at overveje et plejehjem et andet sted i landet, hvis eksempelsvis børnene bor der.

Når man klikker ind på et plejehjem på Plejehjemsoversigten.dk vil man foruden billeder og en beskrivelse af plejehjemmet bl.a. kunne se:

  • Om maden laves på plejehjemmet
  • Værdigrundlag
  • Om der er fællesdyr
  • Om der er faste ugentlige arrangementer
  • En beskrivelse af relationen til beboerne
  • Seneste tilsynsrapporter

Plejehjemsoversigten er enstemmigt vedtaget i Folketinget, og det er regeringen og satspuljepartierne, der har afsat 12,5 mio. kr. til etableringen med satspuljeaftalen 2018-2021.

Hovedparten af Danmarks cirka 950 plejehjem målrettet ældre er søgbare med det samme. På Plejehjemsoversigten kan man også finde overordnet information om, hvordan man bliver visiteret til plejehjem, hvad det frie plejehjemsvalg indebærer, og hvordan huslejen fastsættes.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet