Ny undersøgelse af køretider i hjemmeplejen kan bruges lokalt

05-12-2018

Ny undersøgelse giver et indblik i, hvordan et antal kommuner og private leverandører planlægger køretiden i hjemmeplejen. ”Et godt redskab til den lokale planlægning”, mener ældreminister Thyra Frank og KL.

Kommunerne og de private leverandører i undersøgelsen tilrettelægger overordnet køretiden i hjemmeplejen på tre forskellige måder. Det viser en ny undersøgelse blandt syv kommuner og to private leverandører, som Rambøll Management Consulting har lavet for Sundheds – og Ældreministeriet.

Undersøgelsen viser, at der er muligheder og udfordringer ved alle tre modeller, og resultaterne kan være brugbare i den lokale planlægning, mener ældreminister Thyra Frank:

Undersøgelsen viser, at de kommuner og private leverandører, der medvirker, griber planlægningen af køretiderne forskelligt an. Det er godt, at vi nu har en undersøgelse, der giver et bedre billede af, hvordan en række kommuner og private leverandører arbejder med planlægningen af køretider. Der er mange forskellige hensyn til både borgere og medarbejdere, som gør, at det er en kompleks opgave.

Siger Thyra Frank, der opfordrer til dialog, og fortsætter:

Det er en lokal opgave at organisere køretiden på fornuftig vis. Derfor håber jeg også, at undersøgelsen kan bidrage til inspiration og refleksion i kommuner og private leverandører omkring de muligheder og udfordringer, der er ved forskellige måder at tilrettelægge køretiden på. Der er derfor udarbejdet en pixi version af undersøgelsen, som netop kan danne grundlag for en snak om, hvordan man bedst kan tilrettelægge arbejdet lokalt i forhold til for eksempel medarbejdernes præferencer og borgernes behov.

Læs en pixi-udgave af undersøgelsen her

Tre modeller

Undersøgelsen består af interviews og observationer i syv kommuner og to private leverandører. Undersøgelsen viser, at alle kommuner afsætter køretid, men at det gøres på forskellige måder. I rapporten opstilles tre forskellige idealtypiske modeller:

  1. A) Kørelister, hvor køretiden ikke fremgår synligt, men indgår som en del af ydelsen, som borgeren får.
     B) Kørelister, hvor køretiden er afsat som transportblokke i løbet af dagen.
     C) Kørelister, hvor der er afsat køretid mellem hvert enkelt besøg.

Alle tre modeller rummer både fordele og ulemper for medarbejderne. De to første modeller opleves af nogle medarbejdere som de mest fleksible, fordi de giver plads til et fagligt skøn. Andre medarbejdere foretrækker model C, som sætter klare rammer, men som ikke er ligeså fleksible ved akutte hændelser og sygdom.

KL finder det positivt, at undersøgelsen viser, at kommunerne tager højde for lokale forskelle og behov ift. planlægningen af køretider. Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg siger:

I kommunerne har vi stor opmærksomhed på, hvordan vi planlægger og udfører plejeopgaverne i hjemmeplejen. Det er en meget kompleks opgave, og køretid er blot ét forhold blandt mange, som vi skal tage hensyn til i planlægningen. Jeg er derfor glad for, at undersøgelsen bekræfter, at vores medarbejdere og ledere griber den opgave meget professionelt an. Og samtidig viser undersøgelsen også, at det er helt naturligt, at kommunerne løser opgaven forskelligt – det er netop udtryk for, at vi kender og tager hensyn til den lokale virkelighed.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført af Rambøll Management Consulting. Syv kommuner og to private leverandører indgår, og gennem observationer og interviews afdækkes deres arbejde med tilrettelæggelsen af besøg og køretider i hjemmeplejen. Følgende kommuner har deltaget: Holbæk, København, Odense, Silkeborg, Struer, Sønderborg Kommune, Vesthimmerlands.

Læs hele undersøgelsen her


Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet