Nyt børnehospice skal ligge på Djursland

01-12-2018

Jylland får nu for første gang et hospice til børn og unge. Det får navnet Strandbakkehuset og kommer til at ligge i Rønde, hvor det skal etableres i forlængelse af Hospice Djursland.

Det er heldigvis få børn i Danmark, der får brug for det. Men de børn, der bliver ramt af alvorlige livstruende sygdomme, skal sammen med deres familier have den bedst mulige hjælp og støtte.
Det mener regeringen og Dansk Folkeparti, som derfor sidste år sammen afsatte i alt 76 millioner kroner til udspillet ”Børn med livstruende sygdom”. Siden har regeringen og Dansk Folkeparti ud over de 76 millioner kroner afsat i alt 17,6 millioner kroner yderligere til området.

Som en del af udspillet blev det aftalt, at der skulle etableres fire børnehospicepladser i Vestdanmark. I dag er der kun et enkelt hospice for børn i Danmark, nemlig Lukashuset Børne- og Ungehospice, der ligger i Hellerup nord for København. Men nu får Jylland altså sit første børnehospice. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Alle familier, der kommer til at stå i nogle så vanskelige situationer i livet, som det er tilfældet her, skal have den bedste hjælp, vi kan give dem – og det gælder anset hvor man bor henne i landet. Derfor er jeg meget glad for, at vi med de nye hospicepladser får skabt nogle nye, gode tilbud, der forhåbentlig kan gøre svære tider lidt nemmere for børnene og deres familier.

Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, udtaler:

Hospice og palliation har altid været et fokusområde for Dansk folkeparti, så da det første børnehospice var en realitet i Hellerup og som viste at der var brug for et sted for børn med livstruende sygdom, var der ingen tvivl om at der også skulle findes økonomi til et i Vestdanmark. Derfor glæder det os, at vi nu kan sikre at børn og familier i begge dele af landet kan modtage denne hjælp.

Projektet med at bygge de nye hospicepladser i Region Midtjylland bliver sat i gang så hurtigt som muligt. Der skal oprettes i alt fire pladser, som skal etableres i forlængelse af Hospice Djursland. Pladserne bliver indrettet som familielejligheder, så der er plads til hele familien.
Regionen vil desuden inddrage børn, unge og forældre i udformningen af det nye hospice for at kunne lave tilbud, der bedst muligt tager højde for de behov, som børnene og deres familier har.

Ud over etableringen af det nye hospice i Rønde, får Lukashuset i Hellerup tilført flere midler, så det fremover modtager i alt 7,5 millioner kroner hvert år.

Baggrund

Næsten 300 børn dør hvert år af deres sygdom. Langt de fleste dør i dag på et hospitalet. Børn med livstruende sygdomme er en forskelligartet gruppe, og har mange forskellige sygdomme.
Det nye børnehospice er en del af regeringens udspil ”Børn med livstruende sygdom” fra oktober 2017 der prioriterer i alt 76 mio. kr. til en række tiltag, som er målrettet livstruende syge børn og deres familier.  Læs mere i udspillet Bedre og tryggere rammer til børn med livstruende sygdom og deres familier

I starten af november 2018 blev der offentliggjort en række nye anbefalinger for palliative indsatser til børn. Hovedformålet med de nye anbefalinger er at skabe lighed i adgangen til de palliative indsatser for børn og unge uanset deres diagnose. Samtidig skal der skabes en fælles faglig ramme på tværs af landet. Derudover skal der oprettes en døgntelefon i de fem såkaldte børnepalliative teams, som familier, der ønsker at være i eget hjem kan henvende sig til for at få hjælp og vejledning. Læs mere om de nye anbefalinger i Anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet