Sundhedsminister: Regioner svigter hjertepatienter

07-12-2018

Regionerne er fortsat ikke gode nok til at overholde udredningsretten på hjerteområdet, viser nye tal. Og der er også betydelig regional variation i ventetiden på en række behandlinger.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er langt fra tilfreds med de seneste tal fra Sundhedsstyrelsen om regionernes overholdelse af hjertepatienternes ret til udredning inden for 30 dage.

På landsplan blev patientrettigheden overholdt i 73 procent af forløbene i andet kvartal af 2018, mens det kun gjorde sig gældende for 48 procent i Region Sjælland. Ellen Trane Nørby siger:

Regionerne svigter hjertepatienterne, når de gang på gang ikke kan overholde patienternes ret til at blive udredt inden for 30 dage. Lang udredningsret kan få alvorlige konsekvenser for patienterne. Særligt Region Sjælland gør det ikke godt nok – og implementering af Sundhedsplatformen er altså ikke en undskyldning.

Sundhedsstyrelsen indkalder derfor Region Sjælland til et møde om mulige tiltag for at få vendt udviklingen. Styrelsen havde også møde med Region Hovedstaden tidligere på året, og begge regioner er blevet bedt om en redegørelse.

Stor variation blandt regioner

Udover at overholdelsen af udredningsretten ikke lever op til forventningerne, er der også stor regional variation i ventetiden på en række behandlinger af hjertepatienter.

Det drejer sig blandt andet om røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer (KAG), bypass-operation (CABG) og hjerteklapoperation.

For eksempel venter cirka 30 procent af patienterne i Region Hovedstaden og Midtjylland mere end 30 dage på KAG, mens 57,6 procent af patienterne i Region Sjælland venter mere end 30 dage. Ellen Trane Nørby siger:

Hvad end det er røntgen eller operation, er det simpelthen ikke i orden. Patienterne får et unødigt langt sygdomsforløb, hvor de risikerer at få det værre, mens de venter. Samtidig ved vi at lange sygdomsforløb kan få konsekvenser på hjemmefronten i forhold til fritidsaktiviteter, familie og arbejde.

Læs alle tallene fra Sundhedsstyrrelsen her.

Fakta om udredningsretten og udvidet frit sygehusvalg:  

Et stort flertal i Folketinget bestående af V, K, DF, LA og S besluttede i 2016 at styrke patienternes ret til at blive hurtigt udredt og behandlet.

Ændringen, der trådte i kraft pr. 1. oktober 2016, indebærer, at alle sygehuspatienter – uanset om de lider af en fysisk eller en psykisk sygdom – har ret til at blive undersøgt på et privathospital, hvis det offentlige ikke har kapacitet til at finde ud af, hvad de fejler inden for 30 dage – forudsat at det er fagligt muligt, og patienten ønsker det.

Hvis det ikke er muligt at udrede patienten inden for 30 dage, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Loven giver også ret til udvidet frit sygehusvalg til behandling overalt i landet ved en ventetid på over 30 dage i både somatikken og psykiatrien. Patienterne kan dermed få behandling på et privathospital på det offentliges regning, hvis det offentlige ikke kan overholde fristen.

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet