Viden om et liv med diabetes skal samles og formidles bedre

21-12-2018

Som en del af den nationale diabeteshandlingsplan lanceres et nyt initiativ, som skal være med til samle den viden, vi har om hvordan sårbare mennesker med diabetes bedre kan mestre deres sygdom. Målet er at gøre indsatsen til mennesker med diabetes endnu bedre.

Danmark har behandlingstilbud af høj kvalitet for mennesker med diabetes. Det skyldes, at vi har rigtig meget viden, som bl.a. er opbygget i sundhedsvæsenet med erfaringerne fra den daglige diabetesindsats og fra forskningscentre rundt om i landet. Den store mængde viden bruges bl.a. til at videreudvikle tilbud til mennesker med diabetes og lave faglige retningslinjer for indsatsen på nationalt plan.   

Al denne viden bør komme endnu flere patienter til gode. Derfor har sundhedsminister Ellen Trane Nørby sammen med satspuljepartierne taget initiativ til at etablere en såkaldt ”vidensbro”, hvor viden om, hvordan sårbare mennesker med diabetes mestrer deres sygdom, skal deles og formidles til sundhedspersoner, patienter og pårørende. 

Der er nedsat en styregruppe, som skal stå i spidsen for indsatsen. Styregruppen består af repræsentanter for Diabetesforeningen, Danske Regioner, KL, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Sygepleje Selskab, Dansk Endokrinologisk Selskab og Sundhedsstyrelsen. Diabetesforeningen får ansvaret for formandsskabet og en sekretariatsbetjening af styregruppen.   

 Til Vidensbroen udmøntes 1,5 mio. kr. til hhv. Diabetesforeningen, Danske Regioner og KL, som er hovedaktører i arbejdet med vidensbroen. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby udtaler:

For mange patienter med diabetes er det en stor opgave at tage vare på deres sygdom i det daglige. De skal ofte både tage medicin, motionere og nøje overveje, hvad de spiser. Den enkeltes evne til at håndtere sin sygdom kan have stor betydning for, hvor velbehandlet sygdommen er, og hvor høj risikoen er for at udvikle alvorlige følgesygdomme. Derfor skal vi have mere fokus på at dele og udbrede viden om sygdomsmestring, så især flere sårbare patienter får den rette information og støtte til at leve en hverdag, der er mindst muligt præget af sygdommen.

Karin Friis Bach, formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, udtaler:

Vi er i regionerne glade for, at vi i fællesskab med KL og Diabetesforeningen kan sætte et ekstra fokus på den sociale ulighed i sundhed, hvor sårbare patienter ikke i samme omfang kan tage vare på deres egen diabetessygdom. Ulighed i sundhed er et område, som regionerne har fokus på at forebygge og udligne med konkrete initiativer. Blandt andet er de regionale Steno diabetescentre dybt involveret i at udvikle nye måder at arbejde med de sårbare patienter og forsøger at skabe stærkere samarbejder på tværs af sundhedsvæsenet og sektorerne. Vidensbroen er endnu et vigtigt skridt i denne rigtige retning.

Formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg Jette Skive udtaler:

Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vidensbroen har fokus på, hvordan diabetes bedre kan spille sammen med borgerens hverdag og livsstil. Vi ved, hvor svært det er at tilpasse sin livsstil til en sygdom – ikke mindst for sårbare borgere. Alle kommuner har tilbud til borgere med diabetes, hvor de kan få hjælp til at mestre egen sygdom. Men det er en fortsat udfordring at sikre, at især de sårbare borgere kommer i gang med forløbene – og fastholdes i dem. Og samtidig skal ændringerne jo også indarbejdes i hverdagen. Jeg ser frem til, at vi på tværs af organisationer kan samle og formidle den viden som findes, til gavn for borgerne.

 

 

 

 

 

”Vidensbroen bliver et stærkt element i det løft af hele diabetesområdet, som sker i disse år. Alle med diabetes uanset hvor de bor og hvor de behandles skal kunne mærke, at diabetesbehandling bliver endnu bedre i fremtiden, og vi skal tage særligt hånd om de sårbare patienter. Vi ser frem til at samarbejde om at få den nyeste viden på dette område bragt helt ud til de danske diabetespatienter”, siger Truels Schultz, formand for Diabetesforeningen.

 

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet