214 mio. skal hjælpe børn med psykiske udfordringer

23-02-2018

Børn og unge med psykiske udfordringer skal hjælpes langt tidligere, og det skal kommunerne og regionerne være bedre til at samarbejde om, fastslår sundhedsministeren.

Hele 34.000 børn og unge var i 2016 i kontakt med psykiatrien. Det er 45 procent flere end i 2010. Samtidig er antallet af genindlæggelser i børne- og ungepsykiatrien fordoblet siden 2010.

Der er ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby derfor ingen tvivl om, at der skal sættes ind for at styrke den tidlige indsats i børn og unges nære omgivelser.

Ellen Trane Nørby siger:

Vi skal hjælpe børn og unge med psykiske udfordringer langt bedre og tidligere, end vi gør i dag. Vi har i en årrække set en stigning i antallet af børn og unge i psykiatrien – den kurve skal for alvor knækkes. Det skylder vi børnene, så de psykiske udfordringer ikke kaster lange skygger ind i voksenlivet.

Ministeren har derfor sammen med satspuljepartierne prioriteret næsten 214 mio. kr. til en pulje, der skal sikre, at regionerne rykker ud til kommunerne, så de sammen kan opdage psykiske udfordringer hos børn og unge.

Tidlig indsats skal sikre børns hverdag

Regioner og kommuners samarbejde om den tidligere indsats skal sikre, at børn og unge udredes og behandles på den mindst indgribende måde.

Ellen Trane Nørby siger:

Børn skal have lov til at være børn. Men det kan være svært, hvis en psykisk udfordring får frit løb til at vokse sig så stor, at der er behov for en intensiv indsats i behandlingspsykiatrien. Det påvirker tilknytningen til både skole, familie og kammerater, hvilket er helt essentielt i barnets opvækst og fremtidige ve og vel.

Derfor skal midlerne gå til, at den regionale psykiatri i højere grad rykker ud og styrker de kommunale kompetencer i de nære omgivelser.

For mange børn falder mellem to stole

Det skal også bidrage til, at børn og unge oplever færre myndighedskasketter og indgange i deres forløb.

Ellen Trane Nørby siger:

Desværre havner flere børn og unge i dag mellem to stole i systemet, fordi deres udfordringer ikke er behandlingskrævende nok til psykiatrien, men for komplicerede til at matche tilbuddene i kommunerne. Det laver vi nu om på, så fx skolefravær ikke gror sig fast og også får konsekvenser for forældre, der må tage fri fra arbejde, fordi deres søn eller datter ikke får den rigtige hjælp.

Puljen skal også ses i sammenhæng med erfaringerne med allerede eksisterende udgående teams fra psykiatrien og en anden pulje til at implementere tre nye forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser.