Fire ud af ti lokalpolitikere har været udsat for chikane, hærværk eller trusler

09-02-2018

Fire ud af ti kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer har oplevet chikane, hærværk eller trusler i forbindelse med deres politiske hverv. Sådan lyder konklusionen i en undersøgelse, som Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL og Danske Regioner offentliggør i dag.

Undersøgelsen belyser både omfanget og karakteren af chikane, trusler, hærværk og vold, og den omfatter både kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer. Den er dermed den første af sin art.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille hilser undersøgelsen velkommen, selv om billedet ikke er, som han havde håbet.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

"Undersøgelsen bekræfter desværre, at det politiske hverv for alt for mange har store omkostninger. Når fire ud af ti oplever hærværk, trusler eller chikane, er der grund til at styrke fokus på området. Det er simpelthen ikke i orden, at politikere får deres bil smadret eller modtager truende eller chikanerende beskeder eller telefonopkald. Men nu har vi et godt billede af problemets omfang og karakter. Det giver et rigtig godt afsæt for, at vi politisk kan drøfte, hvad der nu skal ske."

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille 

 

Politikere oplever især chikane via sociale medier og mail

Undersøgelsen er lavet på baggrund af et spørgeskema blandt kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer i valgperioden 2014-2017. Spørgeskemaet blev sendt ud før jul 2017 til alle medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd. I alt har 1.321 svaret på spørgeskemaet, som dermed har en samlet svarprocent på 49,5.

Omkring hver sjette af de politikere, der har svaret på spørgeskemaet, har oplevet trusler. En tilsvarende andel har været udsat for hærværk. Truslerne fremsættes især via SMS, mail eller telefon og handler oftest om at ødelægge politikerens omdømme. Hærværk går især ud over valgplakater. Men næsten hver tredje politiker, der har været udsat for hærværk, har oplevet hærværk på sit køretøj.

En hel del flere angiver, at de har været udsat for chikane. Det gælder ca. hver tredje af alle respondenter. De oplever især chikane på sociale medier, via SMS, mail eller telefon.

Ifølge KL's formand Martin Damm er det afgørende, at politikere kan føle sig trygge, når de giver udtryk for deres holdninger og er med til at træffe demokratiske beslutninger for fællesskabet.

Martin Damm siger:

"Undersøgelsen viser, at det især er via de digitale medier, at lokalpolitikere udsættes for chikane og trusler. De nye medier har gjort kommunikationen hurtig og let. Men det gælder desværre også for chikanerende opslag på sociale medier eller truende SMS'er. Det er vi nødt til at have in mente, når politikere skal forebygge og håndtere chikane, trusler, hærværk eller vold." 

- Martin Damm

Knap 2 pct. af respondenterne angiver, at de har været udsat for vold. Her gælder, at volden typisk foregår i det offentlige rum, og at der især er tale om spyt eller skub.

 

Ny vejledning skal hjælpe politikere

Undersøgelsen viser, at ca. hver tredje savner enten praksis, dialog eller vejledning i forhold til at håndtere eller forebygge krænkelser.

Danske Regioners formand Bent Hansen mener, at det er helt uacceptabelt, at folkevalgte bliver udsat for krænkelser. Han understreger vigtigheden af, at ingen skal håndtere krænkelserne alene.

Bent Hansen siger:

"Vi kan se, at der er en efterspørgsel efter vedledning og en praksis for, hvordan politikerne selv skal forholde sig. En vejledning til forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold er et vigtigt første skridt. Men det er klart, at det skal følges op af fokus og dialog lokalt. Ingen skal opleve at stå alene. Det er vigtigt, at den enkelte oplever, at der er hjælp at hente." 

- Bent Hansen

Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL og Danske Regioner arbejder tæt sammen om problemstillingen. Parterne besluttede allerede i efteråret, at den eksisterende vejledning til håndtering af trusler og vold mod politikere skal opdateres.

I vejledningen kommer der til at være konkrete råd og opfordringer til, hvordan den enkelte kan forebygge og håndtere chikane, trusler, hærværk og vold. Der vil også være inspiration til, hvordan kommunalbestyrelsen eller regionsrådet sammen kan styrke fokus på området. Ligesom den seneste udgave fra 2006 bliver vejledningen til i samarbejde med PET.

 

Opbakning fra centralt hold

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille aftalte i oktober 2017 med Folketingets kommunalordførere, at undersøgelsen skulle laves.

Økonomi- og indenrigsministeren vil snart holde et nyt møde med Folketingets partier. Her skal de drøfte, hvad der fra centralt hold kan gøres for at begrænse omfanget af krænkelser af lokalpolitikere.

 

Yderligere oplysninger

Økonomi- og Indenrigsministeriet:

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Kontorchef Nikolaj Stenfalk, nst@oim.dk, tlf. 40 51 98 36

 

KL:

Pressechef Søren Kudahl, skd@kl.dk, 33 70 33 33

 

Danske Regioner:

Presserådgiver Marie Tromborg Petterson,mpe@regioner.dk, 22 92 38 59