Nu kan du blive speciallæge i akutmedicin i Danmark

09-02-2018

Specialet i akutmedicin er nu klar, og læger kan snart starte uddannelse eller ansøge om merit til at blive speciallæge i akutmedicin.

I sommer meddelte sundhedsminister Ellen Trane Nørby efter stort ønske fra lægerne og anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, at Danmark skulle oprette en speciallægeuddannelse i akutmedicin.

Nu er målbeskrivelsen for specialet færdig. Og fra i dag kan regionerne sammensætte uddannelsesforløb i akutmedicin og begynde at meritvurdere læger, som gerne vil være akutmedicinere.

Ellen Trane Nørby siger:

Speciallæger i akutmedicin skal sikre, at patienter får en god og mere ensartet behandling på landets akutmodtagelser. Derudover er uddannelsen selvfølgelig også en måde at efterkomme lægernes ønske om at kunne specialisere sig i akutmedicin,” siger Ellen Trane Nørby.

Det er forventningen, at de første uddannelsesforløb vil blive opslået med start i efteråret 2018.

Sygehuse har haft svært ved at rekruttere

Mange af sygehusenes akutmodtagelser har haft svært ved at rekruttere det nødvendige antal speciallæger til at tage sig af patienter, der kommer ind med akut opstået sygdom eller skade som fx en brækket arm eller blindtarmsbetændelse.

Ellen Trane Nørby siger:

Speciallæger i akutmedicin kan give akutmodtagelserne et ekstra boost, hvilket der er behov for. Vi styrker lægernes kompetencer til gavn for patienten, så de ikke ender som kastebold mellem flere forskellige afdelinger, men kan få den rette behandling fra start.

Speciallægen i akutmedicin skal være en form for generelist på sygehuset, som kan håndtere de fleste typer akutte patienter selv eller sende dem hurtigt videre til den rette behandling.

Danske læger har uddannet sig i Sverige

En række danske læger har allerede uddannet sig til speciallæger i akutmedicin i Sverige. Med det nye speciale i akutmedicin i Danmark bliver der nu mulighed for, at de læger også kan opnå dansk anerkendelse for deres uddannelse.

Derudover kan andre speciallæger og læger, som er under lægelig videreuddannelse, søge om merit til direkte at blive anerkendt som speciallæge i akutmedicin eller søge om at kunne få merit for dele af uddannelsen til speciallæge i akutmedicin.

FAKTA

  • I dag træder to bekendtgørelser i kraft, som betyder, at specialet i akutmedicin nu også anerkendes i Danmark.
  • Samtidig offentliggør Sundhedsstyrelsen målbeskrivelsen for specialet i akutmedicin.
  • Meritvurderinger vil blive påbegyndt her til foråret.
  • Introduktionsforløb vil blive opslået med start i efteråret 2018.
  • Hoveduddannelsesforløb vil blive opslået med start i efteråret 2019.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet