Vederlagsfri psykologhjælp til unge mellem 18 og 20 år med depression eller angst

09-02-2018

Med den seneste satspuljeaftale blev det aftalt at indføre en forsøgsordning de næste fire år med vederlagsfri psykologbehandling til unge mellem 18-20 år, som lider af depression eller angst. Nu sendes bekendtgørelsen om ordningen i høring. Vi skal undgå, at de unges problemer vokser sig større, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Mange børn og unge kæmper med psykiske problemer og deres mentale velbefindende.

Derfor får et stigende antal unge også en diagnose, der siger, at de lider af angst eller depression.

Det ønsker sundhedsminister Ellen Trane Nørby, sammen med satspuljepartierne, at ændre på ved forsøgsvis over de næste fire år at tilbyde vederlagsfri psykologhjælp til unge mellem 18 og 20 år med depression eller angst.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Der er behov for at vi sætter ind med en stærkere og tidligere indsats over for de første tegn på dårlig psykisk trivsel. Ellers risikerer vi, at problemer som angst og depression vokser sig alt for store for de unge og måske kræver en indlæggelse senere i voksenlivet. Vi ved, at alt for mange sårbare unge kunne have været hjulpet med en tidligere indsats, så nu afprøver vi, hvilken effekt vi kan få ved at gøre psykologhjælpen vederlagsfri.

Der er afsat 15,1 mio. kr. til forsøgsordningen i perioden 2018-2021.

Udkast til bekendtgørelse nu i høring

Forsøgsordningen med vederlagsfri psykologhjælp indføres rent praktisk i den nuværende tilskudsordning til psykologbehandling, hvor bl.a. unge mellem 18-20 år, der lider af let til moderat depression, i dag kan modtage et tilskud på 60 pct. af psykologens honorar.

Derfor sendes en ny bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling nu i høring, hvoraf det kommer til at fremgå, at tilbuddet er vederlagsfrit til denne målgruppe.

Det er forventningen, at bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli, hvor de første unge mellem 18 og 20 år så kan få den vederlagsfri psykologhjælp.

Desuden laves der en tillægsaftale til den gældende overenskomst om psykologhjælp mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Flere tiltag for børn og unge i satspuljeaftalen

Satspuljeaftalen for 2018-2021 afsætter også penge til at hjælpe andre børn og unge, der kæmper med psykiske problemer.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 214,6 mio. kr. til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Det skal styrke den tidlige indsats for børn og unge med tegn på en psykisk lidelse, som vil have gavn af at blive udredt og behandlet tæt på deres nærmiljø og uden for psykiatrien.

Satspuljepartierne afsætter også 53 mio. kr. til en styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelse og selvskade, herunder tilbud til patienter med anoreksi, bulimi og selvskadende adfærd.

Desuden indføres også en uddannelse i stressfri hverdag for børn og unge. Der er afsat 13 mio. kr. til uddannelse af fagprofessionelle som arbejder med børn og unge i alderen 11-18 til at anvende Mindfullness Baseret Stres Reduktion.

Læs: Sundhedsminister: Gevaldigt løft til børn og unge i psykiatrien

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet