Alle forslag om bedre lægedækning til danskerne er i sving

16-01-2018

Alle anbefalinger og initiativer fra Lægedækningsudvalget, som efterfølgende blev løftet med den politiske aftale om bedre lægedækning, er sat i gang, viser en ny status. Nu skal de implementeres ordentligt, og det tager tid, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

50 yderligere pladser på medicinstudiet på Aalborg Universitet, og en lovændring, der forlænger regionernes mulighed for at drive lægeklinikker og gør det lettere for praktiserende læger at eje og drive flere klinikker.

Det er konkrete eksempler på initiativer, der vil skaffe en bedre lægedækning til danskerne, især i yderområder af landet.

Og en ny status viser, at alle forslagene fra Lægedækningsudvalget, som efterfølgende blev løftet med den politiske aftale fra februar 2017, nu er sat i sving.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Mindre end et år efter indgåelse af den politiske aftale er vi nået rigtig langt, både med lovgivning og andre tiltag, der kan sikre nok læger i alle dele af landet. Alle initiativer, som den politiske aftale lagde op til på baggrund af Lægedækningsudvalgets forslag, er sat i gang, og det, synes jeg, er flot. Det har ikke været min forventning, at vi på nuværende tidspunkt ville være færdige med at implementere alle initiativer. De skal sættes ordentlig på skinner, så de får den bedste effekt, og det kan i nogle tilfælde tage tid.

Læs: 'Status på Lægedækningsudvalgets forslag og politisk aftale om bedre lægedækning' (PDF)

Anbefalinger og politisk aftale

Alle partier i Folketinget indgik i februar 2017 en aftale om bedre lægedækning.

Læs: 'Samtlige partier indgår aftale om styrket lægedækning'

Formålet med aftalen er at implementere en række af de anbefalinger, som Lægedækningsudvalget kom med i januar måned 2017, fordi der i visse dele af landet er vanskeligheder ved at skaffe læger til bl.a. almen praksis i yderområder og socialt belastede områder.

Og nu viser en ny status altså, at alle initiativerne er begyndt at leve.

En række anbefalinger er også blevet løftet med overenskomstaftalen med de praktiserende læger i efteråret 2017.

Eksempler på igangsatte initiativer, som er ved at blive implementeret, er:

  • Uddannelsestid for læger flyttes fra universitetsbyer til mindre sygehuse
  • Lægers ressourcer skal anvendes, hvor de giver mest værdi for patienterne
  • Regionerne skal gøre arbejdspladserne attraktive med henblik på at rekruttere flere læger
  • Lægestuderendes klinikophold under studiet skal spredes geografisk bredere ud
  • Lægestuderende skal i højere grad have mulighed for klinikophold i almen praksis
  • Regioner, kommuner og lægernes organisationer skal samarbejde om at rekruttere og fastholde læger i yderområder og udsatte boligområder

I slutningen af 2017 lancerede sundhedsminister Ellen Trane Nørby et sundhedsudspil med otte initiativer, der øger effektiviteten og kvaliteten i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, så færre bliver indlagt på sygehusene.

Læs: 'Sundhedsminister tager første skridt mod et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen'

I den forbindelse er der netop slået en pulje op på 200 millioner kroner til nye og bedre læge- og sundhedshuse, der også skal sikre en bedre lægedækning.

Læs: '200 mio. kr. til flere og bedre læge- og sundhedshuse'.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet