Digitale løsninger skal gøre det lettere at være patient

15-01-2018

Den netop offentliggjorte strategi for digital sundhed er helt afgørende for fremtidens sundhedsvæsen, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Danskerne tjekker årsopgørelse på Skat.dk, overfører penge med Mobilepay og tjekker lønseddel på E-boks. Danskernes hverdag er digital.

Flere udfordringer på sundhedsområdet skal nu også løses digitalt, fastslår sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, der i dag præsenterer en ny strategi for digital sundhed.

Læs 'Ny digital strategi skal sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet'

Ministeren siger:

Danmark er foregangsland, når det kommer til digitale løsninger i sundhedsvæsenet, men vi kan blive langt bedre til at inddrage patienterne og sikre deling af relevante oplysninger på tværs af sundhedsvæsenet. Med alle de digitale muligheder, vi har i dag, kan det forekomme besynderligt, at noget videndeling stadig foregår på papir, og at it-systemerne ikke taler sammen. Det er ikke til gavn for hverken patienter eller sundhedspersoner.

Strategien rummer 27 digitale løsninger

Sammen med Sundheds- og Ældreministeriet står KL, Danske Regioner og Finansministeriet bag strategiens 27 indsatser.

Ellen Trane Nørby siger:

I dag oplever sundhedspersonalet alt for ofte at stå i en situation og mangle relevante oplysninger om en patient og derfor bruge unødig tid på at finde oplysningerne. Og borgerne oplever at gentage sig selv igen og igen. Det er kort sagt spild af tid og utrygt for patienterne.

Indsatsen ”Et samlet patientoverblik” skal derfor give en samlet visning af aftaler og stamoplysninger til både borgere og sundhedspersoner.

Sundhedsministeren siger:

Sundhedspersoner skal have let og sikker adgang til patientens oplysninger, hvor det er relevant og kan give et bedre forløb for patienten. Og patienterne skal have ét samlet overblik over deres eget forløb – det skal være lettere at være patient.

Intet alternativ til digitalisering

Ligesom resten af samfundet kommer sundhedsvæsenet ifølge sundhedsministeren ikke uden om digitaliseringen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Der er intet alternativ til flere digitale løsninger i sundhedsvæsenet - det er nemlig hele forudsætningen for, at vi kan give patienterne den bedst mulige behandling og skabe dét sammenhængende sundhedsvæsen, vi er enige om.

Ministeren offentliggjorde for nylig første del af regeringens plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som skal give danskerne flere og fagligt stærkere sundhedstilbud nær den enkelte.

Strategien for digital sundhed skal ses som et centralt element heri.

Fakta om strategiens fem indsatsområder:

 • Borgeren som aktiv partner
  Borgere skal inddrages via alt fra apps til støtteværktøjer til kræftpatienter med i alt syv indsatser.
 • Viden til tiden
  Flere oplysninger skal deles digitalt på tværs af aktører i sundhedsvæsenet, så de er let tilgængelige for medarbejdere og borgere med fem indsatser.
 • Forebyggelse
  Ny teknologi skal understøtte en bevægelse mod mere målrettede indsatser for forebyggelse og dækker over seks indsatser.
 • Tillid og sikkerhed
  Den nødvendige datasikkerhed skal sikres med fem indsatser.
 • Fremdrift og fælles byggeblokke
  Den fælles digitale infrastruktur skal fastholdes og styrkes med fire indsatser.

Strategien følger af økonomiaftalen for 2018 om en fælles strategi for digital sundhed 2018-2022.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet