Første skridt for nyt Videnscenter for værdig ældrepleje

23-01-2018

Vil I være med til at udvikle ældreplejen og skabe et nyt Videnscenter for værdig ældrepleje? Sådan lyder invitationen til Det nationale råd – Videnscenter for værdig ældrepleje, som en række organisationer har fået ind ad døren.

Organisationerne skal være med til at bringe en ny hjælper til verden: Et Videnscenter for værdig ældrepleje, der skal udvikle ny viden og rådgive ledere og medarbejdere i ældreplejen landet over.

Videnscenteret kommer til at ligger under Sundhedsstyrelsen, som har inviteret en række organisationer til at få et sæde i Det nationale råd – Videnscenter for værdig ældrepleje, der skal drøfte, hvad værdig ældrepleje er og bidrage til at udvikle Videnscenteret og det tilhørende rejsehold.

Ældreminister Thyra Frank siger:

Jeg håber, at organisationerne tager godt imod invitationen og vil bidrage til det vigtige arbejde, som skal være med til at styrke en værdige ældrepleje i kommunerne. Det er en af de vigtigste opgaver på ældreområdet, vi her styrker rammerne for. Videnscenteret skal hjælpe og støtte medarbejdere og ledere landet over med de konkrete daglige udfordringer og være med til at styrke de faglige kompetencer til gavn for de svage ældre.

Rejsehold

I forbindelse med Videnscenteret skal der oprettes et rejsehold, som er en udgående funktion kommuner kan bestille til at komme ud og give rådgivning og sparring om, hvordan man kan sætte fokus på værdighed i den daglige pleje- og omsorg og kompetenceudvikle ledere og medarbejdere. Det nationale råd skal også rådgive om udviklingen af konceptet for rejseholdet.

Det er VLAK-regeringen og satspuljepartierne, der har afsat 60,2 mio. kr. til det nye Videnscenter og rejsehold for værdig ældrepleje i forbindelse med satspuljeaftalen for 2018-2021.

Læs om mere om initiativet og satspuljeaftalen her

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet