Ny styrelse for patientklager oprettes i Aarhus

17-01-2018

Ca. 167 årsværk under Sundheds- og Ældreministeriet udflyttes eller nyplaceres uden for hovedstadsområdet som led i regeringens ønske om at skabe bedre balance i Danmark. Den nye styrelse i Aarhus skal fokusere på behandling af patienternes klager, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

En helt ny styrelse, der skal tage sig af patientklager, med hovedsæde i Aarhus.

 

Det er bl.a. resultatet af regeringens runde to af flytningen af statslige arbejdspladser. 

Dermed deles den nuværende Styrelse for Patientsikkerhed i København op i to dele.

Den nye styrelse kommer til at hedde Patientklagestyrelsen. Styrelsen vil bestå af de dele af Styrelsen for Patientsikkerhed, der allerede er på plads i Aarhus, 121 årsværk, der flyttes fra København, og så 20 nye stillinger.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

De statslige arbejdspladser skal komme hele landet til gavn. Det er hovedopgaven. Og når vi allerede har en velfungerende afdeling for patientklager i Aarhus, så giver det god mening, at udbygge denne afdeling ved at oprette en helt ny styrelse for patientklager i Aarhus.

Overvejelserne om at oprette en selvstændig styrelse for patientklager har været undervejs, siden anden bølge af udflytningerne blev annonceret i efteråret.

Også udflytning til Kolding og Slagelse

Samlet set udflyttes eller nyplaceres ca. 167 årsværk under Sundheds- og Ældreministeriet i regeringens plan ´Bedre Balance II´.

Læs 'Regeringens udflytning af statslige arbejdspladser'.

Ud over de årsværk, der samles i den nye styrelse i Aarhus, udflytter regeringen også Det Etiske Råd. De fire medarbejdere i rådets sekretariat skal fra 1. januar 2019 udføre deres arbejde i Kolding.

Der etableres derudover 12 arbejdspladser under Styrelsen for Patientsikkerhed i Slagelse. Det vil kræve en ændring af Sundhedsloven.

Ellen Trane Nørby siger:

Dermed har Sundheds- og Ældreministeriet institutioner i mange dele af landet - i Randers, Kolding, Aarhus, Slagelse og København. Det er vigtigt, at der er faglige miljøer i hele landet.

Flere stillinger uden for København

Derudover bliver 10 bevillingsfinansierede arbejdspladser i det nye Nationale Genom Center placeret uden for København. 

Ellen Trane Nørby siger:

Vi opretter en række nye arbejdspladser uden for København. Der er fx stærke faglige genom-miljøer i både Vest- og Østdanmark, og det skal vi selvfølgelig udnytte. Det giver også god mening, at det personale, der i dagligdagen skal være med til at realisere Personlig Medicin i Danmark, er placeret ude i landet tæt på patienterne.

Læs 'Nyt genomcenter bliver drivkraft for arbejdet med Personlig Medicin'.

Antallet af årsværk i Nationalt Genom Center afhænger af kommende ansøgninger om medfinansiering fra en række fonde.

Centret er lige nu midlertidigt placeret i fysiske rammer på Artillerivej i København.

Fakta om den kommende Patientklagestyrelse:

 • Får selvstændig direktion

 • Får følgende eksisterende enheder fra Styrelsen for Patientsikkerhed:
  Behandlingsklager
  Erstatning
  Visitation og sagkyndige
  Patientrettigheder

 • Den formelle oprettelse af Patientklagestyrelsen forventes at ske, når lovgivningen er på plads. Udflytningen af arbejdspladser forventes gennemført pr. 1. januar 2019.

 • Den nye styrelse vil inklusive allerede udflyttede arbejdspladser beskæftige i alt ca. 214 årsværk.

 • Den tilbageværende Styrelsen for Patientsikkerhed vil derefter beskæftige ca. 244 årsværk i København, Randers, Kolding og Slagelse samt to årsværk på Færøerne.  

Rettet 6. april 2018

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet