Populær demenspulje til kompetenceløft kan søges igen

25-01-2018

91,5 mio. kr. er allerede uddelt i første ansøgningsrunde, hvor ca. 11.000 medarbejdere fik glæde af midlerne. Nu kan kommuner, regioner og almen praksis igen søge penge fra den nationale demenshandlingsplan til at give frontmedarbejdere et praksisnært kompetenceløft.

Fra i dag kan kommunerne sende ansøgninger til Sundhedsstyrelsen, hvis de er interesseret i at få del i de resterende 47,5 mio. kr. fra puljen til praksisnære kompetenceløft.

Det er frontmedarbejdere og ledere på demensområdet, der skal have glæde af pengene til kompetenceløftet. Og i sidste ende borgere med demens og deres pårørende, som skal opleve en mere vidensbaseret pleje og omsorg.

Læs hele puljeopslaget her 

Kompetenceløftet skal medvirke til, at mennesket med demens og deres pårørende får den bedst mulige behandling og pleje samt øget livskvalitet. I ansøgningskriterierne bliver der lagt vægt på, at kommunernes projekter skal tilbyde praksisnær læring på alle niveauer i pleje- og behandlingsindsatsen. Der kan både være tale om formel kompetencegivende efter- og videreuddannelse og mere uformel læring som eksempelvis aktionslæring.

Læs om demenshandlingsplanen her

Fakta:
Det er regeringen og satspuljeaftalepartierne, der står bag den nationale demenshandlingsplan, der indeholder 23 konkrete initiativer, som skal gøre Danmark mere demensvenligt. Handlingsplanen opstiller tre overordnede mål:

  • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner flere
  • Mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose
  • En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent
    frem mod år 2025.

Med satspuljeaftalen for 2016-2019 blev der afsat 470 mio. kr. til den nationale demenshandlingsplan 2025.

Initiativ 22 om praksisnær kompetenceløft: Der er afsat i alt 139 mio. kr. til ansøgningspuljen. De 91,5 mio. kr. blev udmøntet 1. september 2017. Nu kan de resterende 47,5 mio. fordelt i 2018 og 2019 søges. Ansøgning skal være modtaget i Sundhedsstyrelsen senest den 26. marts 2018.
Hent ansøgningsskema og vejledning til ansøgning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (puljen kan ikke længere søges).

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet
Spørgsmål rettes til:
Faglige spørgsmål:
Sundhedsstyrelsen
Kristian Gribskov
Mail: krgr@sst.dk
Tlf.: 93 59 01 70


Økonomi spørgsmål:
Sundheds- og Ældreministeriet
Kasper Dahl
Mail: kda@sum.dk
Tlf.: 72 26 94 54